Je iets verbeelden versus je afstemmen op een herinnering

Vraag: Is het ergste wat ik mij nu kan voorstellen per se mijn oorspronkelijke geboortetrauma?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Nee, dat hoeft niet beslist. Dat kan natuurlijk wel, maar de vraag zou dan zijn wat je bedoelt met verbeelding. Is dit iets wat jij je verbeeldt een product van je geest die in je gedachten wordt geschapen of stem jij je af op een echte herinnering uit een vorig leven?

Als jij je het alleen maar verbeeldt, dan kan het uit veel verschillende bronnen komen, inclusief de gevallen wezens die iets op jou projecteren om je bang te maken of die je op andere manieren proberen te laten reageren. Als jij je afstemt op een echte herinnering, dan zou je geboortetrauma de ergste ervaring zijn waar jij je op zou kunnen afstemmen. De vraag is dan of jij in staat bent om je er nu op af te stemmen of zijn er eerst nog andere trauma’s uit je verleden die je moet opruimen voor je in staat bent om dat eerste trauma te zien.

Er kunnen ook mensen zijn die eenvoudig niet zo diep in hun eigen psyche willen duiken. Er kunnen mensen zijn die het spirituele pad een tijdlang hebben gevolgd en besloten hebben dat ze een bepaald niveau bereikt moeten hebben en ze nu niet meer naar hun eigen psychologische problemen of zeer zware trauma’s hoeven te kijken. Om het beeld in stand te houden dat ze geavanceerde studenten zijn, of zelfs leraren, zullen ze de deugdelijkheid van de leringen over het geboortetrauma in twijfel trekken en weigeren ernaar te kijken.