Moeders die drugs gebruiken en het Goddelijke plan van de kinderen

Vraag: Ik werk als verpleegster en de laatste jaren nemen veel meer moeders drugs en dat heeft invloed op de baby’s en ik maak me vaak zorgen daarover. Het zijn verschillende soorten drugs, van opiaten tot amfetamines, en ik vraag me af hoe dat de kinderen en hun eigen Goddelijke plan beïnvloedt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Het is vanzelfsprekend een van de verdrietigste aspecten van het leven op aarde, als je dat woord als geascendeerde meester zou kunnen gebruiken, dat baby’s in de schoot van de moeder worden beïnvloed door die drugs en andere vergiften en dat hun hele levensplan in sommige gevallen kan worden afgebroken, zelfs al voor ze geboren zijn. Kun je hier mee omgaan? Het is natuurlijk opnieuw een kwestie van het bewustzijn verhogen, zodat die moeders meer het gevoel krijgen dat het leven zin heeft en dat het leven niet helemaal alleen om hen draait. Deze mensen moeten een manier vinden om met de psychische aspecten van hun situatie om te gaan, zodat ze het intense lijden kunnen overwinnen dat ervoor zorgt dat zij eraan willen ontsnappen door zichzelf te verdoven.

Dit is natuurlijk een heel complex probleem, omdat het te maken heeft met heel veel andere aspecten van de Amerikaanse samenleving, omdat de verdeeldheid onder de elite steeds groter wordt en er een permanente onderklasse opkomt, de zogenaamd werkende armen, en daarom hebben veel jonge mannen en vrouwen een gevoel van hopeloosheid over wat zij eigenlijk met hun leven kunnen doen. Zij kunnen realistisch gezien niet eens de Amerikaanse droom najagen en dus raken ze al heel snel verslaafd als manier om de frustratie die ze voelen te overwinnen, omdat zij geen kansen zien in hun leven.

Hier zijn heel grote en diepgaande veranderingen voor nodig. Wat je kunt doen als je hier in je dagelijkse werk mee geconfronteerd wordt, is oproepen doen, als jij je daartoe geroepen voelt, dat de moeders door Astrea worden losgesneden van die drugentiteiten. Je kunt oproepen om de baby’s te laten helen, zodat zij hopelijk die gevolgen kunnen overwinnen en een positiever leven krijgen. Zoals iedereen die in dat soort beroepen werkt weet, komt er een moment waarop jij je persoonlijk moet onthechten van het lijden dat je ziet, anders kun je daar niet mee omgaan. Je wordt overweldigd als je dagelijks moet omgaan met zoveel lijden.