Het Christusbewustzijn van tegenwoordig is een kwestie van een constructief leven leiden in de dagelijkse situatie

Vraag: Eén aspect van het Christusbewustzijn van Jezus waren wonderen zoals water in wijn veranderen en over het water lopen. Waarom doet niemand dat tegenwoordig nog? Is dat niet een belangrijk aspect van het Christusbewustzijn, de macht van de geest over de materie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Estland:

Ik heb al eerder gezegd dat het collectieve bewustzijn tweeduizend jaar geleden dichter was en dat er daarom nodig was dat er wonderbaarlijke gebeurtenissen voorvielen om de aandacht van de mensen te trekken. Tegenwoordig is het bewustzijn hoger en daarom is het niet meer nodig. Wij, de geascendeerde meesters, sponsoren dit niet meer, omdat het vaak verkeerd begrepen wordt. Het leidt vaak tot verafgoding van de persoon die het misschien kan uitvoeren en het leidt er vaak toe dat iemand een superioriteitsgevoel krijgt of iets dergelijks. Er zijn ook zwarte magiërs die een bepaald meesterschap van de geest over de materie hebben – zoals je zou kunnen zeggen – maar zij benutten dat voor egoïstische doeleinden.

Tegenwoordig zijn we dus op zoek naar een heel andere aanpak, waardoor het niet zoveel uitmaakt of er een wonder gebeurt. Het is eigenlijk meer een kwestie van het wonder openbaren door een constructief leven te leiden in je dagelijkse situatie. Wij zijn niet op zoek naar mensen die iets buitengewoons doen maar iets wat tamelijk gewoon is, maar dat doen met een ongewoon bewustzijnsniveau. Wij hoeven in het huidige tijdperk niet iemand te hebben die deze wonderen kan verrichten, omdat die persoon dan zou worden geïdealiseerd en dat zou het tegenovergestelde effect hebben van wat wij willen, namelijk dat heel veel mensen Christusschap bereiken en tot uitdrukking brengen. Daarom maken wij ons veel meer zorgen over mensen die spirituele leraren op een voetstuk plaatsen en hoe ongezond dat is.