Spirituele vlammen belichamen

Vraag: Als ik in één vlam (bijvoorbeeld de vlam van vrijheid) ben, dan druk ik mijzelf in één richting uit, maar binnenin mij voel ik een aanwijzing om een andere vlam tot uiting te brengen, hoe kan dat in mijn innerlijk? Is het mogelijk om meer dan één vlam tot uitdrukking te brengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Welnu mijn geliefde, dit is weer een voorbeeld van hoe je alle leringen heel letterlijk kunt opvatten en ze op een lineaire manier begrijpen. Het is waar dat je uit een bepaalde Godvlam kunt komen, maar dat betekent niet dat je de andere vlammen niet tot uiting kunt brengen. De vlammen zijn niet van elkaar gescheiden.

Je moet ook herkennen dat de vele keren dat je geïncarneerd bent, het niet nodig was om één specifieke Godvlam, maar alle zeven stralen tot uiting te brengen. Omdat we jullie de cursus in zelfmeesterschap hebben gegeven, besef je wel dat wij jullie meenemen door de zeven stralen, van de eerste tot de zevende, omdat een deel van Christusschap eruit bestaat dat je meesterschap over alle zeven stralen bezit. Dat houdt in dat je leert om alle zeven stralen uit te drukken. In eerdere organisaties van geascendeerde meesters hebben we mensen gezien die zich bijvoorbeeld heel erg fixeerden op een bepaalde vlam, veel mensen dachten dat ze tot de blauwe vlam behoorden en van de eerste straal kwamen of dat zij heel sterk waren op de eerste straal of dat het hun taak was om de eerste straal tot uitdrukking te brengen. Maar alles wat je tot uitdrukking moet brengen, zijn alle zeven stralen; het is dus heel natuurlijk dat je voorwaarts gaat op je persoonlijke pad, je brengt meer dan één vlam tot uiting en ziet dat er veel perioden zijn waarin jij meer geconcentreerd bent op één vlam en dan ga je weer naar een andere vlam en brengt die een tijdlang tot uitdrukking.

Het is dus niet alleen mogelijk, maar wij kennen er veel voorbeelden van, in die zin dat de geascendeerde meester heeft geleerd om alle zeven stralen tot uiting te brengen en veel mensen leren zelfs om diverse Godvlammen, of spirituele vlammen die boven de zeven stralen liggen, tot uitdrukking te brengen zou je kunnen zeggen, als ze op de hogere niveaus naar Christusschap komen.