Hoger niveau van het spirituele pad en het concept Christuszelf

Vraag: Ik wil iets vragen over het concept Christuszelf; in vorige leringen werd veel gesproken over het Christuszelf, in de latere jaren wordt het meestal niet eens genoemd, terwijl in de invocatie die we nu doen, de rijmende verzen staan ‘the Key of knowledge given me. My Christ Self I embrace as you fill up my inner space’. In de boeken over het overvloedige leven en ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ staat dat het Christuszelf een deel van het lichaam de geascendeerde meesters is en oorspronkelijk geen deel van ons is. En ik vraag me af of er nog meer leringen komen over dit onderwerp en waarom er niet meer over gesproken wordt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland:

Mijn geliefde, wij geven onze leringen in fases, en zoals ik gisteravond heb gezegd, wilden we in het begin een bepaalde continuïteit opbouwen tussen de leringen die wij nu geven en die wij in eerdere dispensaties hebben gegeven. Het concept Christuszelf is natuurlijk goed, maar het Christuszelf is een tussenstap – een tussenpersoon tussen jou en je IK BEN Aanwezigheid. Maar het doel dat we hebben, is natuurlijk dat je zover komt dat je bewuster rechtstreeks contact met je IK BEN Aanwezigheid maakt. Als je zover bent, heb je geen Christuszelf meer nodig als tussenpersoon, omdat je beter in staat bent om de kloof te dichten en intuïtieve inzichten van je Christuszelf en jouw IK BEN Aanwezigheid te ontvangen. Dat maakt wat er vroeger gezegd werd niet minder om en er zijn nog steeds mensen die de lering over het Christuszelf nodig hebben, maar we moeten ook inzien dat er een moment komt waarop de lering een stap verder gaat en dat een Christuszelf op het hogere niveau niet meer zo belangrijk is. Die komt meer op de achtergrond, omdat jij direct contact hebt met, jij wordt de open deur voor, jouw IK BEN Aanwezigheid en je kunt je afstemmen op de geascendeerde meesters. Als ik zeg ‘jij’ dan bedoel ik eigenlijk de Bewuste Jij, maar zolang de Bewuste Jij zich nog identificeert met je persoonlijkheid, kun je dat onderscheid nog niet goed maken. Dus die jij is de jij zoals hij zichzelf op dit moment ziet.