Als je tegenwoordig een volgeling van Christus bent, dan houdt dat niet in dat je vervolgd moet worden

Vraag: De discipelen van Jezus werden heel erg vervolgd. Toen het christendom de officiële religie werd, begon het degenen die mystieke christelijke scholen openden te vervolgen; de volgelingen van de Boeddha en Lao Tzu hebben een ander geloof. Wanneer een aanhanger een volgeling van een bepaalde leer wordt, vormt zijn leven een paradigma. Hoezeer beïnvloedt dit zijn lot afhankelijk van de richting die de student kiest?

Kim: Ik begrijp de vraag niet.

Deelnemer: Als iemand ervoor kiest om de christelijke leer van Jezus Christus te volgen of Gautama Boeddha, houdt dat dan in dat het lot van de student afhangt van de leer of het pad dat hij of zij heeft ‘gekozen’? Bepaald het hun lot als ze de Christus zijn of de Boeddha?

Deelnemer: Ik heb ook het gevoel dat de vraag lastig was in die zin dat ze vroegen of je ervoor kiest om Christus te volgen of de Boeddha, je lot wordt dan anders. Als je de Christus volgt, dan word je vervolgd, maar als je de Boeddha volgt, was niet.

Kim: oké.

Deelnemer: Een gewelddadig einde door te worden gekruisigd of rustig alleen in een klooster zitten.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Kazachstan:

De vervolgingen van christenen waren een fenomeen dat in een bepaalde tijd plaatsvond en de vervolging door christenen vond ook in een bepaalde tijd plaats. In ieder geval hebben jullie je in bepaalde delen van de wereld boven dit bewustzijn verheven, zodat je niet vervolgd of gedood zult worden als je een ander pad kiest, anders zou deze boodschapper het zeker geen vijftien jaar hebben overleefd.

We leven dus in een andere tijd waarin als je een volgeling van de Christus bent, dit net betekent dat je moet worden vervolgd. Vanzelfsprekend zijn er landen waar je misschien wel vervolgd zou worden als je Christus wilt volgen door de religieuze intolerantie in dat land.

Maar zelfs dan moet je in overweging nemen dat de reden waarom de volgelingen, de vroege volgelingen, van de Boeddha niet werden vervolgd, is dat zij niet naar buiten traden, zij gingen niet de straat op om de machtselite uit hun tijd uit te dagen. In dat geval zullen de gevallen wezens je soms met rust laten, omdat je dan voor hen geen onmiddellijke bedreiging bent voor hun macht over de mensen. Nu zijn we in een minder gewelddadige tijd waarin je dat wel kunt doen. Je hebt meer opties om de machtselite uit te dagen zonder dat je vervolgd wordt.