De illusies die wij gaan geloven als wij afdalen om op het achtenveertigste bewustzijnsniveau te komen

Vraag: Voor onze eerste incarnatie hebben we illusies gekregen om naar het achtenveertigste niveau af te dalen. Waar en hoe hebben we die illusies gekregen en wat zijn dat voor illusies, in hoeverre verschillen ze voor verschillende levensstromen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Kazachstan:

Je kreeg die illusies toen je je vier lagere lichamen schiep, een aantal illusies horen dus specifiek bij het identiteitsrijk, een aantal horen bij het mentale rijk, emotionele rijk en tot slot horen een paar illusies bij het fysieke vlak. Sommige daarvan worden beschreven in de cursus over Het Pad naar Zelfmeesterschap, waarin de Chohans je meenemen door de bewustzijnsniveaus van het achtenveertigste naar het zesennegentigste niveau. Ik zal het zesennegentigste niveau niet beschrijven, omdat hier vanzelfsprekend veel illusies zijn en een aantal zullen in latere leringen worden beschreven.

Een aantal zijn al beschreven en andere moet je gewoon zelf ontdekken. De illusies zijn algemeen in die zin dat er een algemene illusie op elk bewustzijnsniveau is. Maar in de gedachten van een persoon kan die een bepaalde kleur, een bepaalde nuance, krijgen die uniek is voor die ene persoon.