Het is belangrijk dat Kazachstan meer internationaal aanwezig is op de wereld

Vraag: Wat is het probleem van het moderne Kazachstan? Is dat een demografisch probleem? Kazachstan heeft een kleine populatie, maar het heeft een groot grondgebied en Kazachstan heeft ook veel natuurlijke bronnen die haar buren graag willen hebben, de twee supermachten Rusland en China. Is er iets in de nationale psyche van het Kazachse volk wat deze natie kwetsbaar maakt? Hoe lossen we het demografische probleem voor Kazachstan op?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Kazachstan:

Het demografische probleem kun je natuurlijk niet oplossen, omdat je de demografie natuurlijk niet kunt veranderen, tenzij je grondgebied weggeeft aan je buren en het land kleiner maakt. Dat is natuurlijk niet iets wat ik voor me zie. Ik zie wel dat er, naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, geleidelijk aan een sterkere nationale identiteit zal opkomen, maar op een veel hoger niveau dan daarvoor. Daardoor kunnen de mensen in Kazachstan een natie worden met zelfbestuur en een nationale identiteit die sterk genoeg is om niet te worden overgenomen door haar buren. In dat opzicht zou ik willen zeggen het belangrijk is om meer banden met het westen aan te knopen en dat jullie de transitie voortzetten waaraan de huidige president al is begonnen vooral met betrekking tot het overnemen van het Latijnse alfabet en andere veranderingen die Kazachstan openen om internationaal meer aanwezig te zijn. De reden dat ik dit zeg, is dat deze in zekere zin heel duidelijk is. Wat kan verhinderen dat buurlanden zich in de toekomst bemoeien met Kazachstan is meer internationaal bewustzijn. Met andere woorden, dat de internationale gemeenschap overal ter wereld zich bewuster van Kazachstan als natie wordt, zich meer bewust wordt van het feit dat het volk in Kazachstan het recht heeft om in haar eigen land te wonen zonder dat door Rusland of China te worden overheerst.

Wat je ook denkt van de huidige president mijn geliefden, laat ik je zeggen dat als je niet een dominante, sterke president had gehad die Rusland en China op afstand had gehouden, dan zouden jullie twee grote buurlanden zich al veel meer met jullie bemoeid hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Kazachstan juist vanwege die dreiging uit het noorden en zuiden een heel sterke leider nodig had om China en Rusland af te schrikken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de hoge ouderdom van de huidige president afhangt van deze heel netelige situatie in zowel Rusland als China, hoe agressief hun leider is, wanneer er andere leiders komen in die twee naties of wanneer het bewustzijn van de internationale gemeenschap zal veranderen, zodat er niet zo’n groot risico bestaat dat China en Rusland in het vacuüm stappen dat door de huidige president wordt veroorzaakt als hij er niet meer is.