Vraag over Kazachstan

Vraag: Wij hebben een vraag over ons land Kazachstan, de eerste is wat de belangrijkste blokkade is in het nationale bewustzijn, het bewustzijn van Kazachstan om het massabewustzijn te accelereren naar de Gouden Eeuw.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2017 – Korea:

De belangrijkste blokkade is eigenlijk dat er te veel mensen zijn die geen verantwoordelijkheid voor zichzelf willen nemen. Hiermee bedoel ik de verantwoordelijkheid om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen. Daarom is Kazachstan na de breuk met de Sovjet-Unie niet veranderd in een democratische samenleving, maar heeft iemand aangetrokken die om praktische redenen fungeerde als een dictator. Nu weet ik dat er dictators in verschillende gradaties zijn en zoals ik eerder heb gezegd, beschouw ik de president van Kazachstan niet als de ergste categorie. Hij heeft in werkelijkheid een bepaalde beheerstheid en wijsheid. Niettemin is het duidelijk dat we in de Gouden Eeuw zullen zien dat er in alle landen democratie heerst en wanneer een land geen democratie heeft, maar een meer dictatoriale leider heeft aangetrokken, dan komt dat omdat er niet genoeg van de mensen in dat land de verantwoordelijkheid willen dragen voor hun eigen leven en hun natie. Dus daar moet je ten eerste oproepen voor doen. En ik weet dat het enigszins een abstract onderwerp is, maar geen verantwoordelijkheid willen dragen heeft vele aspecten. Maar je kunt natuurlijk de dictaten erbij nemen die op onze conferenties in Kazachstan werden gegeven en dan haal je daar wel meer inzicht uit en meer onderwerpen om oproepen voor te doen.