Reïncarneren dieren ook?

Vraag: Reïncarneren dieren ook? Voegen menselijke wezens zich bij hun dieren na de dood?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Nee, want zoals we eerder gezegd hebben, hebben dieren een groepsziel en dan is het zinloos om te zeggen dat een dier reïncarneert. Je kunt wel zeggen dat een dier dat dicht bij de mensen heeft gestaan een elementaal kan hebben die verder ontwikkeld is. In enkele gevallen kan er dus een elementaal in bijvoorbeeld een hond zitten en als de hond sterft, schept of manifesteert de elementaal opnieuw het lichaam van een hond. Iemand kan dan die hond krijgen en die elementaal herkennen, maar dat betekent niet dat de hond is gereïncarneerd. Ik weet dat dit wel enigszins een technisch onderscheid is, maar je begrijpt wel dat een wezen dat in een hoger rijk is geschapen, zoals een avatar of één van de oorspronkelijke bewoners van de aarde – met andere woorden de meeste menselijke wezens – incarneert omdat de Bewuste Jij of de ziel afdaalt naar het lichaam. Een elementaal incarneert niet tenzij die de drievoudige vlam ontvangt en daarna in een menselijk lichaam incarneert. Pas dan kun je zeggen dat het leven van de elementaal een incarnatie is; het is nu meer een evolutie.