Bezit in de Gouden Eeuw

Vraag: Kan Saint Germain iets zeggen over het onderwerp bezit van materiële zaken, zoals huizen en auto’s, in de Gouden Eeuw?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Estland:

In de beginfases van de Gouden Eeuw – en in zekere zin zijn er al bepaalde aspecten van de beginfases van de Gouden Eeuw – zal er natuurlijk bezit bestaan, individueel bezit, van vele zaken, inclusief huizen en auto’s. Naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, zullen auto’s als eerste verdwijnen en worden vervangen door geavanceerdere technologie. In het Aquariustijdperk, dat het tijdperk van gemeenschap is, zal men meer geneigd zijn om in gemeenschappen te leven in plaats van in persoonlijke huizen, waar geen persoonlijk bezit meer is, maar de gemeenschap, of hoe je het ook noemt, wat voor naam de mensen ook daaraan willen geven, de gebouwen bezit, zodat de mensen er naartoe kunnen verhuizen en ook weer weggaan op diverse momenten. Er zal ook een moment komen waarop de staat, zoals je het nu noemt, zal worden vervangen door een hogere eenheid die zich niet richt op de nationale staat of het nationale niveau, maar het als haar taak beschouwt om voor huizen voor alle mensen te zorgen. Je zou kunnen zeggen dat de staat de huizen bezit waar mensen dan naartoe kunnen verhuizen als dat nodig is.