Engels wordt de gemeenschappelijke taal in de Gouden Eeuw

Vraag: Hoe moeten we met onze eigen taal omgaan en wat is de toekomst van talen in het algemeen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Kazachstan:

Naarmate we steeds verder in de Gouden Eeuw komen, zal het Engels zich steeds meer verspreiden. Naar mijn idee zullen de eerste paar eeuwen in de toekomst de eigen landstalen grotendeels behouden blijven in de Gouden Eeuw, maar alle mensen in alle landen zullen hun eigen taal en Engels gaan leren. Op deze manier hoeven de mensen in alle landen maar twee talen te leren en daar moeten ze al vroeg mee beginnen, zodat ze die talen beheersen of vloeiend spreken. Als alle mensen overal ter wereld Engels leren, kunnen de mensen met elkaar communiceren en dit is mijn visie op de Gouden Eeuw. Als we nu een paar eeuwen vooruitkijken, zien we dat steeds meer landen hun eigen taal opgeven. Een paar naties die tegenwoordig bestaan, zullen worden opgeheven en er ontstaan grotere regio’s waarin grenzen onbelangrijk worden.

Nationale talen zullen geleidelijk vervagen en iedereen omarmt het Engels als de gemeenschappelijke taal. Natuurlijk zal het Engels zich verder ontwikkelen door de tijd heen, over vijfhonderd jaar zullen ze dus niet meer precies dezelfde taal spreken als tegenwoordig.