Het onderwijsstelsel moet voortdurend worden aangepast en bijgesteld als het bewustzijn hoger wordt.

Vraag: Moeder Maria, worden er nu geïncarneerde boodschappers van de geascendeerde meesters opgeleid, zoals Maria Montessori destijds? In welke landen kunnen we voorbeelden van nieuwe vormen van onderwijs zien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Wel, dat hangt af van wat je als boodschappers definieert. Als je dit in de strikte betekenis van het woord bedoelt, dat je een dictaat opneemt, dan is dat een heel beperkte definitie van boodschappers. Een ruimere definitie is: iemand die in staat is om zich op de geascendeerde meesters af te stemmen en een idee te ontvangen is in zekere zin een boodschapper. Als je die definitie zo gebruikt, dan zijn er zeker boodschappers op het gebied van onderwijs net zoals er op elk terrein boodschappers zijn.

Je ziet ze in veel verschillende landen en de Verenigde Staten is zeker een land waar een aantal mensen nieuwe ideeën hebben gebracht; ook in Canada, maar er zijn natuurlijk andere landen waar onderwijsmethodes zijn uitgegeven die speciaal voor een bepaalde cultuur of een bepaald land zijn.

Je moet opnieuw begrijpen dat wij niet proberen een absoluut onderwijsstelsel naar buiten te brengen dat door alle naties op aarde moet worden ingevoerd. Wij erkennen dat er verschillende groepen mensen zijn, met verschillende achtergronden, en dat die verschillende onderwijssystemen nodig hebben. Wij hebben dus bij wijze van spreken boodschappers voor specifieke culturen en landen. Het is geen kwestie dat ik zeg dat één speciale onderwijsmethode de beste is en dat iedereen die dan maar moet gebruiken. Het is een kwestie van afstemmen op wat jij voelt dat je natie, je cultuur, je groep mensen, nodig heeft om de volgende stap te kunnen doen.

Veel onderwijsmethodes zijn niet bedoeld als absolute methode die duizend jaar zal standhouden. Veel van de methodes die worden uitgegeven, en dit geldt voor zowel onderwijs als op ander terrein, zijn tussenstadia die de mensheid van het niveau waarop ze nu zijn naar het volgende brengen. Zij zullen toe zijn aan een hogere aanpak, enzovoort. Zelfs niet tot de Gouden Eeuw, maar ook in de Gouden Eeuw. Zoals Saint Germain heeft gezegd, is de Gouden Eeuw niet iets waarin dit in één keer zal gebeuren of dat het betekent dat de vooruitgang in de Gouden Eeuw stopt. Het is een proces dat de volgende tweeduizend jaar zal doorgaan, onderwijs zal zich dus net als elk ander terrein blijven ontwikkelen en er zullen nieuwe methodes moeten komen en oude methodes zullen voortdurend moeten worden bijgesteld en aangepast als het bewustzijn hoger wordt.

Je begrijpt dat het ware doel is het collectieve bewustzijn verhogen en wanneer het bewustzijn wordt verhoogd naar een bepaald niveau, dan zal er een nieuwe methode moeten komen of de oude methode moet worden aangepast aan het hogere bewustzijnsniveau.