De leringen over de geschiedenis van de planeet aarde in een fictief boek?

Vraag: Publiceren de geascendeerde meesters ook een soort geschiedenisboek vanuit hun perspectief? In de officiële geschiedenis wordt alles als een lineaire doorgaande ontwikkeling voorgesteld – hoe kijken jullie hiernaar vanuit jullie perspectief, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van Lemurië, Atlantis en dergelijke? Zou het ook nuttig zijn om de geschiedenis te kennen van die beschavingen vanuit jullie perspectief?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Kazachstan:

Wij zijn natuurlijk van plan over meer leringen te geven over de geschiedenis van deze planeet, inclusief vorige beschavingen. Dit kan in het begin wel meer in de vorm zijn van fictie om de mensen gemakkelijker over te laten stappen vanuit hun materialistische kijk op de geschiedenis. Ik zal geen agenda maken voor wanneer dit gaat gebeuren; ik ga niet eens zeggen of dat wel door deze boodschapper zal gebeuren of op andere manieren. Naarmate we verder vooruitgaan, zal er steeds meer bekend worden over het verleden van deze planeet. We zijn van plan om op een bepaald moment meer leringen te geven over het feit dat de geschiedenis geen lineair proces is geweest. Om de mensen een fundament te geven om dit te begrijpen moeten we mensen een hele reeks leringen geven, het zal dus wel enige tijd in beslag nemen om hier een fundament voor te leggen.