Een hogere vorm van technologie op basis van kristallen en magneten

Vraag: Er wordt een idee geïntroduceerd in het boek ‘Mijn Levens met’ dat te maken heeft met het gebruik van kristallen en magneten. Hoe kunnen die technieken ons van nut zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland:

Er zijn natuurlijk veel technieken die van waarde zijn. Kristallen, magneten, kunnen effect hebben. Op het terrein van de new age zie je veel mensen die deze technieken toepassen en je bent natuurlijk vrij om dat terrein te verkennen als je daartoe geneigd bent en je intuïtie en onderscheidingsvermogen te benutten om te zien of jij er wat mee kunt. Wij geven niet bepaalde leringen door deze boodschapper hierover om diverse redenen. Wij laten het aan jou over wat jij hiermee wilt. Ik wil wel zeggen dat het in het boek gaat over een hogere vorm van technologie dan momenteel in het fysieke octaaf aanwezig is. Dus je kunt niet (op grond van een tamelijk korte opmerking in het boek) meteen concluderen dat jij dit nader moet bestuderen. Je moet dit doen als je intuïtief het gevoel hebt dat dit iets voor jou is. Laten we ook zeggen dat er op dit moment veel verwarring bestaat over dit onderwerp. Sommigen gebruiken het op een oprechte manier, maar anderen doen aan de hype mee en proberen er geld aan te verdienen of hiermee beroemd te worden. Nogmaals, je moet dus kijken wie dit naar buiten brengt, met welke intenties, wat de vibraties zijn en vandaar verder gaan