De wijziging in het collectieve bewustzijn in het Vissentijdperk

Vraag: Hoeveel is het collectieve bewustzijn veranderd in de tweeduizend jaar tijdens het Vissentijdperk en het begin van het Aquariustijdperk? Wat is de mate van verandering in het bewustzijn tegenwoordig?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Nederland:

Hoeveel is het bewustzijn veranderd tijdens het Vissentijdperk? Welnu, niet zoveel als ik graag had gewild. Dit komt natuurlijk door iets waar ik het vele malen over heb gehad, namelijk hoe de christelijke kerk, de katholieke kerk, de ware leringen van Jezus heeft verdraaid, waardoor ik in plaats van een voorbeeld een uitzondering werd, enzovoort. Is het allemaal een kwestie van hoe je de niveaus van bewustzijn van een hele planeet meet? Ik zou willen zeggen dat, als je kijkt naar de ideale verandering die in het Vissentijdperk had kunnen plaatsvinden, de verandering in feite minder dan vijftig procent is geweest, hoe je die ook meet. Ik wil er niet een getal voor geven, maar het is vijftig procent minder dat het hoogste potentieel voor het Vissentijdperk. Je kunt wel zien dat er heel wat ingehaald moet worden voor jullie en de planeet en de meeste mensen die erop leven, dat niveau halen voor jullie het Aquariustijdperk in kunnen gaan. De reden is dat er heel veel personen en groepen zijn die hun bewustzijn niet zoveel hebben gewijzigd als in het ideale geval had gekund in het Vissentijdperk. Zodoende kunnen zij zich niet op het bewustzijn van het Aquariustijdperk en ideeën afstemmen die Saint Germain naar buiten brengt; zij zitten nog op een lager niveau vast.

Dus de vraag is hoe snel zij dit kunnen inhalen. Voor veel van hen zal dit een grote, langdurige taak zijn voordat zij hiertoe in staat zijn. Daarom kijken we ernaar wat er moet komen voor een cruciaal aantal mensen die de verandering wel kan doorvoeren, zodat wij wel kunnen beginnen om de ideeën van het Aquariustijdperk wat directer uit te geven en de mensen in staat zijn ze te bevatten. De verandering om een cruciaal aantal mensen zover te krijgen in plaats van dat iedereen de lessen van het Vissentijdperk leert, zou ongeveer binnen twee decennia kunnen gebeuren, als genoeg mensen meedoen. Of dit gebeurt, is moeilijk te voorspellen, maar waarschijnlijk is er eerder meer tijd voor nodig dan minder.