De fysieke toekomst van de aarde, bronnen die opdrogen, het kolonialiseren van andere planeten en de Gouden Eeuw

Vraag: Ik vroeg me af hoe de fysieke toekomst op aarde eruit ziet, zoals of we straks geen olie meer hebben, alternatieve energie? Mensen maken plannen om over vijftig jaar naar Mars te gaan. Wat is het verband tussen deze dingen en de Gouden Eeuw? Ik bedoel – heeft dat iets met elkaar te maken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2017 – Nederland:

Mijn geliefden, degenen die naar Mars gaan, missen de Gouden Eeuw. Maar alle gekheid op een stokje, je weet dat mensen altijd geneigd zijn om te reageren op het bewustzijn dat er een probleem is door ervoor weg te willen lopen. Psychologen werken al vele jaren met de fight-or-flight reactie en elke keer als er een nieuw probleem in het openbare bewustzijn ontstaat, zijn er mensen die ervoor weglopen, er zijn mensen die het willen bestrijden en andere mensen willen een muur bouwen. En wat je ziet als het bewustzijn word verhoogd, is dat bepaalde mensen bepaalde problemen niet meer kunnen negeren en dat houdt verband met de vorige vraag over samenzweringstheorieën. Veel mensen zijn spiritueel, mentaal, emotioneel in slaap. Ze hebben een soort comfortabele levensstijl voor zichzelf ontwikkeld waarin niets hen echt verstoort. Wij hebben er zelfs leringen over gegeven dat dit er eigenlijk voor zou zorgen dat de aarde dreigde vernietigd te worden – dat de mensen zo’n uniforme samenleving hadden ontwikkeld dat men niet met elkaar van mening verschilde, dat er zo’n groot gevoel van veiligheid en vrede was dat zij niet groeiden. En dat heeft ons laten besluiten om gevallen wezens op aarde te laten incarneren om de boel op te schudden en de mensen in principe uit die slaapstand te halen, spiritueel gesproken.

En er zijn dus nog veel mensen van zulke mensen en als je nu zou kunnen zeggen dat de samenzweringstheorieën en het fake nieuws een gunstig effect hebben, dan zou dat komen omdat dit soms de enige manier is om mensen uit hun coma te halen en dat er soms iets zo verschrikkelijks moet gebeuren om een reactie op te wekken. De mogelijkheid bestaat dat zij zo heftig reageren dat zij geleidelijk aan worden gewekt. De mogelijkheid bestaat ook dat zij, zoals Moeder Maria heeft beschreven, verslaafd zijn aan dit soort reacties en daardoor een doodlopende weg inslaan, maar die kans bestaat altijd bij groei naar een nieuw niveau.

Dan – en ik heb hier al eerder over gesproken, bijvoorbeeld in mijn boek over armoede ‘Help Saint Germain stop Poverty’ – proberen de gevallen wezens altijd de situatie te manipuleren en tot nu toe hebben ze duizenden en duizenden jaren geprobeerd om de filosofie te creëren dat er gebrek is. En dit gebeurde omdat er een moment kwam waarop zij het collectieve bewustzijn zo hadden verlaagd en de materie zo dicht hadden gemaakt dat er gebrek was op fysiek niveau. Er waren maar beperkte bronnen en daardoor was het voor de gevallen wezens relatief gemakkelijk om hun filosofie over gebrek te verspreiden. En dit kun je ook nog in de moderne tijd zien, omdat deze filosofie er nog steeds is, zoals de concepten dat er een limiet zit aan groei die in eerdere decennia zijn verspreid.

En daardoor bestaat er een hele filosofie dat alles beperkt is en dat er een moment komt waarop er geen bronnen meer over zijn, of dat nu olie is of iets anders, maar ik heb al eerder besproken dat een specifieke bron kan opdrogen, maar dat er geen tekort aan natuurlijke bronnen is. Je zult geen tekort aan energie krijgen, dus dit is gewoon een kunstmatige constructie. En in zekere zin is dit de allerlaatste poging van de gevallen wezens om het bewustzijn van gebrek te redden. Nu gebruiken ze het milieu, of het nu gaat om opwarming van de aarde, gebrek aan natuurlijke bronnen, overbevolking en al dat soort dingen, om te zeggen dat de aarde in principe heel beperkt is en een absolute limiet heeft die je niet kunt overschrijden. Maar zoals ik in mijn boek over armoede zeg, is dit allemaal verzonnen, want ook al is olie op dit moment een belangrijke bron, er zijn andere vormen van energie die ik zou kunnen uitbrengen, wanneer het bewustzijn voldoende is verhoogd, waardoor er totaal geen olie meer nodig is.

Er zal een tijd komen waarin de mensen zullen terugkijken op deze tijd en alle technologie die op olie berustte en die net zo primitief beschouwen als wij een ossenwagen tegenwoordig. En de mensen zullen in die toekomst, die niet beslist zo ver weg hoeft te zijn, vanzelfsprekend zeggen dat dit heel beperkte technologie was en zij zullen zich erover verbazen dat mensen zo gehecht konden zijn aan deze technologie die op olie berust en dachten dat dit de enige vorm van energie was om machines aan te drijven. Zij zullen heel erg verbaasd zijn dat dit bewustzijn de mensen zo lang in zijn greep heeft kunnen houden ondanks alle andere technische vooruitgang die je de laatste honderd jaar hebt gezien.

Het is dus totaal onnodig om te speculeren over fysiek reizen naar een andere planeet, andere planeten te kolonialiseren. Totaal onnodig! Deze planeet is ontworpen om tienmiljard levensstromen te bevatten die alle richting Christusschap kunnen groeien en genoeg fysieke middelen hebben zodra het collectieve bewustzijn een hoger niveau krijgt. En de fysieke toekomst van de aarde is dat er hopelijk binnen een paar decennia een moment komt waarop wij technologie moeten uitgeven die niet op geweld wordt gebaseerd, zoals ik het eerder heb genoemd. En zodra je begint het collectieve bewustzijn te veranderen door dit soort technologie te accepteren, dan zal het bewustzijn van gebrek gewoon vervagen, omdat de mensen de mogelijkheid gaan accepteren dat er oneindig veel natuurlijke bronnen zijn en dat er eigenlijk geen limiet zit aan groei.

Het belangrijkste obstakel is nu, zoals ik al eerder heb gezegd – het belangrijkste obstakel voor de Gouden Eeuw of het manifesteren van de Gouden Eeuw – is dat de mensen het niet kunnen accepteren. Zij kunnen de mogelijkheid niet accepteren en de waarheid dat er al technologie bestaat die niet op geweld word gebaseerd. De nadruk op groene technologie, of dat nu zonnepanelen zijn of windkracht, is daar een voorbeeld van, maar er bestaat natuurlijk nog veel geavanceerdere technologie. Maar tot nu toe is er technologie uitgebracht die mensen echt kunnen accepteren, waarvan ze accepteren dat het kan werken. Je weet dat de gevallen wezens een belangrijke poging doen om te verhinderen dat mensen het concept gratis energie accepteren. Dit is de essentie van niet op geweld gebaseerd technologie.

Energie die op geweld berust, zegt dat je een technisch middel nodig hebt, je moet er iets in doen om er iets uit te halen. Deze technologie berust op geweld, dit is de essentie van op geweld gebaseerde technologie, maar wat doe je in een zonnepaneel? Zonlicht ja, maar produceer je dat hier op aarde? Nee, wat doe je in een windmolen? Bestuur je de wind? Nee! Dus je ziet dat er al technologie is die je energie levert zonder dat menselijke wezens er iets in hoeven te stoppen. Waarom is het dan zo moeilijk om je om te schakelen en je te realiseren dat er andere vormen van dergelijke technologie zijn? En wanneer het bewustzijn voldoende verhoogd is, zal die technologie worden uitgegeven en komt er een moment waarop je weet dat je alle energie hebt die je ooit nodig zou kunnen hebben.

Waarom scheppen de gevallen wezens dit bewustzijn van gebrek? Welnu, gedeeltelijk omdat zij je daarmee in hun macht hebben, maar ook omdat zij ervan kunnen profiteren. Wat is de enige zin die zij altijd zeggen over het kapitalisme? Vraag en aanbod. Nu, de enige manier om een kapitalist ervan te overtuigen dat je echt veel geld kunt verdienen, is ervoor zorgen dat jij het monopolie hebt op het aanbod van een bepaald artikel, zodat hij bijna elke prijs kan vragen die hij wil. De andere manier om veel geld te verdienen, is het aanbod beperken, zodat er gebrek aan een bepaald middel is en de mensen er meer voor willen betalen, of er zelfs voor willen betalen.

De situatie is tegenwoordig dat veel mensen geprogrammeerd zijn te denken dat zij voor energie moeten betalen en deze situatie is kunstmatig door de gevallen wezens geschapen. In de toekomst zullen de mensen er zelfs niet van dromen om geld te betalen voor energie, omdat zij zo veranderd zijn dat ze zich realiseren dat energie gratis moet zijn zodat de mensen vrij zijn om te doen wat zij willen. In de Gouden Eeuw zal er een moment komen waarop je op de aarde kunt leven zonder iets aan een corporatie of aan de staat te hoeven betalen om te kunnen bestaan.

Hoe kunstmatig is het niet dat je alleen omdat je bestaat, de staat, de diverse grote energiebedrijven en anderen geld moet betalen? Er zal een moment komen waarop je gratis alles krijgt wat je nodig hebt om te kunnen leven en dit houdt in dat mensen je niet kunnen dwingen om iets te betalen voor je levensbehoeften. Ik loop te hard van stapel, omdat exploitatie een van de onderwerpen is waarover ik het wil hebben. Dit is dus een glimp op de toekomst van de aarde. En nogmaals, jij moet beslissen waar jij je aandacht op vestigt en als jij een student van geascendeerde meesters bent, richt je dan op het openbaren van de Gouden Eeuw. Concentreer je niet op de problemen.

Je kent het oude gezegd: “Wees een deel van de oplossing, niet van het probleem.” Deel zijn van de oplossing betekent in zekere zin dat jij je niet in die mate op de problemen concentreert waardoor je er energie aan geeft die het probleem vergroot. Je concentreert je op de oplossing. Je concentreert je op het verhogen van het bewustzijn, zowel je eigen als dat van het collectieve bewustzijn. Zo moet je naar de toekomst kijken. Ik kan je ervan verzekeren dat de toekomst van de planeet veel mooier is dan de meeste mensen kunnen accepteren, maar ik wil graag dat jullie, mijn directe studenten, die accepteren en positieve verwachtingen van de toekomst hebben. En er zullen natuurlijk een paar gebeurtenissen zijn die je in de war brengen, omdat wij, zoals we hebben gezegd, niet de vrije wil van de meerderheid van de mensen kunt uitschakelen en die moeten misschien een paar drastische situaties meemaken om te worden gewekt. Maar je kunt kiezen om je niet van het pad te laten brengen door je te blijven focussen op de positieve kant en het manifesteren van een Gouden Eeuw.