Het gemiddelde niveau van het collectieve bewustzijn van de planeet

Vraag: Wat is het gemiddelde niveau van het collectieve bewustzijn op de planeet op grond van de honderdvierenveertig niveaus?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Welnu, je moet beseffen dat het collectieve bewustzijn niet iets uniforms is, hoewel wij je misschien die indruk kunnen hebben gegeven. Het varieert op de planeet, het collectieve bewustzijn in verschillende landen verschilt nogal. Ik kan je een gemiddelde geven van de hele planeet, maar dit heeft geen enkele zin, want hoe kan dit joue helpen?

Je moet je in de eerste plaats concentreren op je eigen streek en daar het collectieve bewustzijn proberen te verhogen. Op dit moment wil ik eigenlijk niet alle landen op de wereld nalopen om je het gemiddelde niveau van elk land te geven. Wat ik wel kan zeggen, is dat je een stap achteruit kunt doen als je het gemiddelde van het collectieve bewustzijn voor de hele planeet wilt weten en dan zie je dat het iets hoger ligt dan achtenveertig, maar niet veel.