Hoe veranderen we het onderwijssysteem?

Vraag: Deze vraag gaat over het onderwijssysteem. Hoe kunnen we scholen helpen om de kracht te vinden om naar de noden van kinderen te luisteren? Wat is ervoor nodig om het systeem aan te passen of los te laten wat de regering wil en wat de scholen denken dat ze moeten doen om geld voor de school te ontvangen. Dit om te voorkomen dat er meer mentale problemen ontstaan bij kinderen en jonge volwassenen zoals al is gezegd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 Nederland:

Dit is een complexe vraag, omdat het veranderingen op vele niveaus van de maatschappij vraagt, zoals we in deze conferentie hebben gezegd. Het materialistische paradigma moet veranderen om het onderwijssysteem echt te veranderen.

Het klopt dat je als mogelijke ingang je kunt richten op mentale ziekten. Er zijn landen waar beoefenaars in de geestelijke gezondheid zich er bewust van worden dat zelfs kinderen steeds meer gezondheidsproblemen hebben en op steeds jongere leeftijd. Daarom zou je kunnen zeggen dat het onderwijssysteem de verantwoordelijkheid heeft om die kinderen te helpen om iets meer te weten te komen over hun psyche, begrijpen hoe de psyche werkt, en daardoor in staat te zijn om jezelf te helpen in plaats van dat het probleem zo ernstig wordt dat je het systeem ten koste van de samenleving moet belasten. Dit zou je als argument kunnen aanvoeren.

Hoeveel succes dit zal hebben? Wel, dat hangt af van veel dingen, maar zoals altijd geld doet wonderen. Als je kunt aantonen dat het de samenleving kosten bespaart als er kinderen op jonge leeftijd worden geholpen, zodat zij niet het systeem op oudere leeftijd gaan belasten, dan zou dat misschien van invloed kunnen zijn – in ieder geval in een aantal landen.