Een nieuwe taal voor een nieuwe generatie

Vraag: Om de kloof te overbruggen tussen verschillende ouderwetse paradigma’s voel ik mij geroepen om een nieuwe taal te brengen voor een nieuwe generatie die niet bepaald wordt door religie, wetenschap of spiritualiteit. Wat moet ik over mezelf weten om dat te kunnen doen?

Kim: Een nieuwe taal zoals Engels, Frans, Duits?
Toegevoegde uitleg: Zoals een denkwijze of een paradigma (model).

Kim: Dus meer in concepten?

Antwoord: Ja.

Kim: oké.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

De vraag is wat je in principe over jezelf moet weten, is dat je de leringen moet gebruiken om het oerzelf te overwinnen en de andere gescheiden zelven die jouw missie in de weg staan. Iets zoals dit kan alleen maar van je IK BEN Aanwezigheid komen en de geascendeerde meesters die persoonlijk met jou werken, wie dat ook mogen zijn. Het is dus een kwestie van de blokkades opruimen die jou misschien kleuren en die je zelfs laten proberen om dit te doen met een houding die geen vrede uitstraalt, zoals ik heb gezegd, en daarom is het belangrijkste voor jou dat jij zo duidelijk mogelijk besluit dat jij een open deur wilt worden.

Natuurlijk moet je de cultuur begrijpen waaraan jij deze nieuwe taal probeert te brengen. Wat hebben jonge mensen nodig? Hoe denken ze en wat is hun kijk op het leven? Dat is dus het Omega-aspect, je moet hier een band mee hebben en daarom kan deze boodschapper zoals we al eerder hebben gezegd niet alles doen, omdat hij niet alles weet wat er gebeurt, hij kan geen contact hebben met iedere groep mensen, iedere culturele achtergrond en daarom hebben jullie de mogelijkheid om zelf een manier te vinden om deel uit te maken van het brengen van de Gouden Eeuw. Maar omdat wij jullie natuurlijk deze hulpmiddelen hebben gegeven, is onze grootste zorg dat jullie zoveel mogelijk een open deur worden, zodat niet al die uiterlijke zelven in de weg staan en jouw inspanningen kleuren.