Relaties in de Gouden Eeuw

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters nog iets verder ingaan op het onderwerp relaties in de Gouden Eeuw? Zullen huwelijken zoals ze tegenwoordig worden gezien dan een andere rol krijgen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Mijn geliefde, in de Gouden Eeuw zal alles veranderen. Het bewustzijn zal zich langzaamaan verhogen en dat zal natuurlijk de dynamiek in relaties veranderen. Er ontstaat een toegenomen bewustzijn over de psyche en de vermogens van de mensen en de kracht om hun eigen psyche te veranderen, hun psychologische wonden te helen. Wanneer steeds meer mensen persoonlijk aan zichzelf gaan werken en hun psychologische wonden loslaten, dan zullen ze in staat zijn om hun relatie op een veel hoger niveau te brengen dan tegenwoordig het geval is en dan zie je niet dat de wonden van de mensen de hele relatie in beslag nemen zoals tegenwoordig. Het huwelijk in haar huidige vorm zal verdwijnen. Kerkelijke huwelijken worden steeds zeldzamer. In veel gevallen zal men de relatie laten registreren, maar niet op de formele manier zoals tegenwoordig. Het zal meer gezien worden als een contract dat twee mensen afsluiten waarin zij bepaalde toezeggingen doen.

Er zal bijvoorbeeld, in ieder geval in een aantal samenlevingen in de Gouden Eeuw, een moment komen waarop de kennis over voortplanting zo ver is gevorderd dat de hulpmiddelen om een zwangerschap af te breken zo goed zijn dat niemand meer per ongeluk zwanger raakt. Er zal een moment komen waarop de samenleving zal eisen dat een stel voordat het een kind mag krijgen, een contract met elkaar moet aangaan, waarin zij de toezegging doen om samen het kind op te voeden, in ieder geval tot het achttien jaar oud is. Mensen die dit contract afsluiten, zullen in staat zijn om zich daaraan te houden, mits zij hun psychologische problemen hebben opgelost. Zij kunnen natuurlijk ook meer kinderen krijgen. Zij kunnen ook ervoor kiezen om zich een langere periode aan het contract te houden. Maar niet omdat het hun door God wordt opgelegd, of de kerk waarin zij het aan God beloven. Het is gewoon dat intelligente en bewuste mensen, volwassen mensen, zichzelf en aan elkaar een belofte doen, en dat zal het huwelijk zijn. In diverse streken op de wereld kan dit anders geïmplementeerd worden, maar het gevoel zal zijn dat het stel bereid is om zich willens en wetens aan deze toezegging te houden, zowel voor hun eigen groei – omdat zij beloven aan elkaar te werken in die periode in plaats van weg te lopen voor hun problemen – maar ook voor de groei van de kinderen – omdat zij beloven de kinderen een veilige en zekere start in het leven te geven.