Gemeenschappen in de Gouden Eeuw

Vraag: Kan Saint Germain iets zeggen over het onderwerp gemeenschappen? Hoe zullen die eruit zien? Hebben we nog grote steden, of wonen de mensen in kleinere gemeenschappen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Estland:

Dit is natuurlijk een breed onderwerp. In het tijdperk van gemeenschap, zoals het Aquariustijdperk is genoemd, zullen er veel verschillende gemeenschappen zijn die jij je tegenwoordig nog maar nauwelijks kunt voorstellen. Wat betreft grote steden: er zullen zeker grotere steden zijn die in veel gevallen bestemd zijn voor bijvoorbeeld onderwijs, of zelfs een specifieke vorm van onderwijs. Er zullen steden zijn die zich wijden aan spiritueel onderwijs en andere steden meer aan wereldlijke vormen van onderwijs. Er zullen zakencentra zij, maar naarmate we steeds meer in de Gouden Eeuw komen, zullen nieuwe vormen van transporttechnologie het de mensen gemakkelijker maken om te reizen. Dit betekent dat de mensen geneigd zullen zijn om zich te verspreiden – weg te trekken uit de grote steden met alle problemen die zij opleveren en naar kleiner gemeenschappen verhuizen die menselijker zijn. Dan zul je meer gemeenschapswoningen zien die in het bezit van de gemeenschap zijn, waar groepen mensen bijeenkomen met een specifieke bedoeling, omdat zij een gezamenlijke interesse in iets hebben. Je ziet tegenwoordig bijvoorbeeld dat mensen die samen een bepaalde spirituele leer hebben, bij elkaar gaan wonen en dat het gemakkelijker wordt om naar hun werkplek te reizen. Bedrijven zullen zich ook verspreiden waardoor er in plaats van de enorme fabrieken van tegenwoordig kleinere eenheden zullen ontstaan. Met andere woorden, de neiging bestaat om weg te trekken uit centraal gelegen gebieden die steeds grotere eenheden vormen die hun menselijkheid verliezen. De mensen zullen naar kleinere eenheden verhuizen die een menselijker omgeving hebben, zodat de mensen zich er meer thuis voelen, zich meer met elkaar verbonden voelen. Zij kennen elkaar beter en daar vloeien veel positieve effecten uit voort, omdat de mensen in hechtere groepen wonen in plaats van in die enorme, zeer onpersoonlijke omgevingen die de steden zijn geworden.