Hoe je kinderen helpt die mentale problemen hebben

Vraag: Wat kunnen we doen voor kinderen die aan een depressie lijden, die suïcidaal zijn en de problemen in Amerika met de beschietingen op scholen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Natuurlijk zegt het antwoord op de vorige vraag dit al: het veranderen van de opvoeding, zodat kinderen wordt geleerd hoe ze met hun psyche om moeten gaan. Maar wat je onmiddellijk kunt doen op persoonlijker vlak, is oproepen doen voor die kinderen. Mentale ziekten houden heel erg verband met bezetenheid door demonen of invloed van de duistere krachten op de psyche van mensen. Dus je kunt oproepen doen voor bescherming en dat ze losgesneden worden. Wat hen gevoelig maakt voor die invloed van duistere krachten, is dat ze nog onopgeloste psychologische problemen hebben, zij hebben nog een trauma, zij hebben bepaalde overtuigingen; zij hebben gescheiden zelven. Natuurlijk kunnen zij pas helemaal vrij zijn als ze die opruimen, maar je kunt hen wel helpen door oproepen te doen. Als het om je eigen kinderen gaat, kun je die oproepen tijdens hun hele jeugd blijven doen totdat ze oud genoeg zijn om zelf met hun psychologische problemen aan de slag te gaan. Je kunt hen natuurlijk helpen door erover te praten, door te delen hoe jij met je problemen omgaat, zodat ze dit kunnen begrijpen. Jij demonstreert hen het pad, maar in algemenere zin kun je de oproepen doen. Je kunt zelfs oproepen doen om de demonen en entiteiten te binden die achter deze beschietingen op scholen zitten. Natuurlijk is dit niet iets wat zich in de gedachten van één enkele persoon afspeelt; er zijn duistere krachten die opzettelijk deze fenomenen creëren. Het onderwerp beschietingen op scholen is een beetje ingewikkelder, omdat dit verband houdt met het hele debat over wapens in Amerika en de houding van de Amerikanen ten aanzien van wapens, maar ik wil hier nu niet op ingaan, omdat we dat misschien later nog doen.