Het geschenk van de vlam en de bijdrage van het Russische volk

Vraag: Welke vlam vertegenwoordigt de Russische natie? Wat is ons geschenk of bijdrage aan het geheel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Niet een van de zeven stralen vertegenwoordigt exclusief een land. Alle naties hebben natuurlijk het potentieel om diverse vlammen tot uitdrukking te brengen en dat hangt af van de vrije wil van de mensen en hoeveel mensen in een bepaalde natie een bepaalde vlam willen belichamen, die vlam tot uitdrukking willen brengen. De Russische natie is tamelijk sterk op de Eerste Straal en dat komt gedeeltelijk vanwege de vervorming van macht in de Sovjettijd.

Gedeeltelijk ook omdat heel veel mensen een karakteristieke vervorming hebben van de Eerste Straal, namelijk dat zij geen beslissingen willen nemen en het kan dus ironisch lijken dat een natie nog steeds sterk kan zijn op die straal, wanneer veel mensen geen beslissingen willen nemen, maar omdat de natie natuurlijk het potentieel heeft om de vervormingen te overwinnen en de positieve aspecten van macht te manifesteren.

Als de natie Rusland niet sterk was geweest op de Eerste Straal dan had ze niet in de Sovjet-Unie kunnen worden geconcentreerd en hoewel je kunt zeggen dat dit een vervorming van de Eerste Straal is, toont dit wel aan dat er een bepaald momentum bestaat op de Eerste Straal van macht, omdat die de extremere uitdrukkingsvormen van macht kan scheppen, wanneer die vervormd wordt.

De bijdrage aan het geheel is een complexe kwestie, omdat de Russische natie het potentieel heeft om natuurlijk heel erg veel bijdragen te leveren. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat een groot land als Rusland niet alleen tot dit ene onderwerp kan worden gereduceerd. Het heeft eigenlijk geen zin, omdat er zoveel mogelijkheden zijn die tot uitdrukking kunnen worden gebracht naarmate de natie meer het bewustzijn van de Gouden Eeuw krijgt. We hebben in eerdere dictaten en op de vorige conferenties al een paar mogelijkheden genoemd die Russische mensen hebben en daarom moeten jullie je niet op één mogelijkheid richten, maar er zijn heel veel voor een natie met zoveel mensen en een natie die zo groot is.

Eén bijdrage die jullie natuurlijk zouden kunnen leveren in verband met de dictaten die wij op deze conferentie hebben gegeven, is dat het Russische volk bereid zou willen zijn om naar het verleden van de Sovjet-Unie te kijken en de veranderingen door te voeren waar Maitreya en anderen over hebben gesproken om echt het misbruik van macht te transcenderen dat de Sovjet-Unie heeft gecreëerd en in stand gehouden. Dit zou een heel positief voorbeeld zijn van hoe een natie het centrum van misbruik van macht kan worden en het daarna ontstijgen. Nogmaals, er kunnen nog vele andere bijdragen geleverd worden door Rusland en het Russische volk en dat zal ook gebeuren naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen.