De draak op het emotionele vlak van Rusland

Vraag: Een vraag over de draak op het emotionele vlak waar Master More ons over heeft verteld op de conferentie in Novosibirsk in 2015 – hoe heeft deze kwestie zich verder ontwikkeld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master More, 2017– Novosibirsk, Rusland:

Jullie oproepen hebben positieve invloed gehad wat betreft het reduceren van de kracht en macht van deze draak. Dit kun je zien aan het feit dat wij er op deze conferentie niet echt een probleem van hebben gemaakt, omdat er andere kwesties waren die belangrijker waren om ons op te richten om vooruit te komen.

Het is nog wel de moeite waard om je van dit probleem gewaar te zijn en de oproepen daarvoor te doen, maar het is ook belangrijk om oproepen te doen voor het probleem dat wij onder jullie aandacht hebben gebracht op deze conferentie.