Elementalen en zelfbewustzijn

Vraag: Kunnen de elementalen net als een dier of een boom bewustzijn ontwikkelen en als dat zo is, hoe gaat dat proces dan in zijn werk en heeft iemand op aarde dat gedaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Het is mogelijk dat een elementaal geleidelijk aan over een heel lange periode, zijn bewustzijn verhoogt totdat hij de drievoudige vlam kan ontvangen en daardoor zelfbewustzijn krijgt en in een menselijk lichaam kan incarneren. Op aarde zijn ontzettend veel elementalen die dat hebben gedaan. Tegenwoordig zijn er veel mensen geïncarneerd die als elementaal zijn begonnen. Zij hebben vaak een heel goede band met de fysieke aarde, met de natuur, enzovoort. Het is niet zo dat een elementaal die bijvoorbeeld een boom manifesteert ook een drievoudige vlam kan manifesteren. Dit gaat alleen op voor een elementaal die een lichaamselementaal is voor een mens en daardoor nauw heeft samengewerkt met een ziel die zelfbewustzijn had. Als tussenstadium zijn er bijvoorbeeld elementalen die geïncarneerd in het lichaam van bijvoorbeeld een hond of kat of een ander dier dat nauw in contact met mensen staat en kan het zijn bewustzijn sneller verhogen dan normaal en als volgende stap een lichaamselementaal worden voor een mens. Dit proces valt bijna niet uit te leggen aan mensen die dit niet hebben meegemaakt. Met andere woorden, als jij een van de oorspronkelijke bewoners van de aarde bent of een avatar, dan heb jij de drievoudige vlam gekregen en ben je geïncarneerd en heb jij je bewustzijn op een andere manier verhoogd. Elementalen verhogen hun bewustzijn alleen maar door iets te ervaren; zij ervaren iets en daardoor breiden zij hun bewustzijn geleidelijk uit. Elementalen kunnen geen leringen ontvangen en ze bevatten – zij hebben daar geen vermogens voor – maar zij ervaren bepaalde dingen. Wanneer ze bijvoorbeeld met mensen omgaan, kopiëren ze wat mensen doen of ze leren zelfs om een aantal gedachtenprocessen te kopiëren of gevoelens over te nemen van mensen. Maar dat is niet op theoretisch mentaal niveau, maar door alles te ervaren.