Iran, andere islamitische landen in het Midden-Oosten en de Gouden Eeuw

Vraag: Ik wil graag de mening van de meesters horen over Iran en de spirituele beweging aldaar. Ik wil ook graag de mening van de meesters over de islamitische revolutie in Iran van veertig jaar geleden en de leider Ayatollah Khomeini. Ik wil de boodschap graag horen van Meester Zarathustra, de oude Iraanse profeet als dat mogelijk is. Dank u.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Kazachstan:

De islamitische revolutie in Iran en andere landen was duidelijk een stap terug in die zin dat het voor geen van die landen het hoogste potentieel was. De Shariawet is een poging om achteruit te gaan in plaats van vooruit en de leiders van veel van die revoluties in de Arabische landen zijn dus gevallen wezens en Khomeini is daar één van. Wij beschouwen dit niet beslist als een ramp vanuit ons hogere perspectief in die zin dat wij altijd hebben gezegd dat mensen, als zij iets willen leren op de Harde Leerschool, dit tot in het uiterste moeten doorvoeren – wanneer de klappen hard genoeg worden om zich bewust te worden van het feit dat zij moeten veranderen, kan dit een stap in dat proces zijn.

De landen in het Midden-Oosten zullen pas een belangrijke stap voorwaarts zetten als er een regeringsvorm komt die je in vele andere delen van de wereld ziet, namelijk een regering waarin het seculiere en het wereldlijke van elkaar zijn gescheiden. Er valt nog veel meer te zeggen over dit concept waarom het nodig is om de regering van het religieuze gezag te scheiden. Ik zeg nu dat uit ervaring is gebleken dat de enige manier om een opener en democratischer regeringsvorm te krijgen, is dat je die twee moet scheiden.

Een religieus gezag staat heden ten dage veel te veel open voor misbruik. In veel te veel gevallen slagen de gevallen wezens erin om zich ertussen te wringen bij de religieuze autoriteiten en van zichzelf zeggen dat zij van God het gezag hebben gekregen en daarom boven alle twijfel verheven zijn. Je kunt in principe niet de denkwijze van de Gouden Eeuw accepteren en de regeringsvorm er in de Gouden Eeuw komt, als het volk niet in de regering zit. Dat kan niet als zij hun regering geen vragen kunnen stellen. Als de regering een vorm van gezag vormt dat boven alle twijfel verheven wordt, kun je niet een vorm van regering krijgen die bij de Gouden Eeuw past.