Oost-Europa en Groot-Brittannië

Vraag: Een vraag over goederen die gemaakt zijn in Oost-Europa die minder van kwaliteit zijn dan in West-Europa en dat er in Groot-Brittannië mensen in de regering zitten die heel erg tegen zijn op de mensen in Oost-Europa.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Estland:

Dit is slechts één voorbeeld van hoe de gevallen wezens zich gedragen. Zij zijn altijd op vooruitgang, op veranderingen, tegen. Zij proberen altijd bepaalde mensen te straffen. Je ziet dat er bepaalde landen zijn, en dat kun je historisch zien, die de wens hebben om de wereld te domineren. Een bepaald percentage gevallen wezens zijn daar geïncarneerd omdat zij behoefte hebben aan superioriteit en daarom kijken ze om diverse redenen neer op andere groepen mensen. In de communistische tijd keken bepaalde mensen in het westen neer op Oost-Europese Unie omdat zij onder het communistische juk zaten. En die mensen beschouwden hen lager en dergelijke. En er zijn nog steeds mensen die neerkijken op mensen in andere delen van de wereld of zelfs in hun eigen werelddeel.

Elke keer als iemand een andere groep mensen afkraakt, weet je dat er uiteindelijk gevallen wezens achter zitten of dat zij in ieder geval vastzitten in het gevallen bewustzijn. Wij onderrichten natuurlijk dat geen enkele groep op de wereld superieur is aan een andere. En de enige goede maatregel die je kunt nemen, is het niveau van bewustzijn van de ziel of het wezen en dat er gevorderde, meer ontwikkelde wezens zijn in iedere cultuur en in iedere natie. En je zou natuurlijk kunnen zeggen dat sommige naties grotere aantallen ontwikkelde mensen hebben, omdat zij meer kans hebben om zichzelf in een vrij, welvarender land te uiten. Maar je vindt ze nog steeds overal en daarom ontmoedigen we altijd dit soort discriminerende standpunten.

Uiteindelijk komt het allemaal bij de gevallen wezens vandaan, omdat zij zichzelf willen verheffen boven anderen door anderen naar beneden te halen. Wat betreft de goederen van mindere kwaliteit die worden verkocht, welnu, dit is niet iets wat wij goedkeuren. Maar nogmaals, de mensen in Oost-Europa moet zich hier meer van bewust worden, voor zichzelf opkomen en betere kwaliteit eisen. Net zoals je voor jezelf moet opkomen op veel andere manieren, en een betere regering eisen, een betere bureaucratie, beter onderwijs, enzovoort.