De huidige situatie in Korea

Vraag: Dit is een vraag van het team in Korea. In de eerste plaats willen we onze dank betuigen aan Kim en de studenten die de invocaties voor Korea in de afgelopen maanden hebben opgezegd. Natuurlijk ook dank aan de geascendeerde meesters. De laatste tijd is er goede vooruitgang geboekt tussen Noord- en Zuid-Korea en er begint een goede relatie te ontstaan tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un en de heer Trump in de Verenigde Staten. Hoe zien jullie de huidige situatie vooruitgaan en wat moeten wij als studenten van geascendeerde meesters onthouden om het spirituele evenwicht voor heel Korea te bewaren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Wel mijn geliefden, wij willen ook onze dank betuigen aan de vele studenten zowel binnen als buiten Korea deze oproepen hebben gedaan. Zoals wij al eerder hebben gezegd, kunnen jullie de trigger vormen die ervoor zorgt dat een situatie verschillende kanten op kan gaan, in de meest positieve richting. Maar we zijn voorzichtig optimistisch, omdat er natuurlijk vragen over de huidige situatie zijn en de belangrijkste vraag is nu hoe oprecht Kim Jong Universum is over het doorvoeren van veranderingen in Noord-Korea.

Een andere grote vraag is hoe oprecht Donald Trump is, of dat hij er alleen maar op uit is om zichzelf als wereldleider neer te zetten of dat hij zich werkelijk openstelt om een juist resultaat voor de mensen in Korea te boeken. Een derde vraag is natuurlijk hoe China op de situatie zal reageren en of zij haar invloed zal willen verliezen om de twee Korea’s meer vrijheid te geven om dingen uit te werken. Dus de vraag die je in principe in het achterhoofd moet houden als studenten van geascendeerde meesters en waar je oproepen voor moet doen, is dat de toekomst van Korea geen plaatsvervangend strijdperk wordt in de competitie tussen de supermachten waaronder Rusland en in bepaalde mate Japan, hoewel je die niet als supermacht zou kunnen beschouwen. In het ideale geval doe je oproepen dat de toekomst van Korea wordt beslist door de Koreanen, niet alleen door de regeringen maar ook door het volk. In zekere zin zal de toekomst van Korea worden beslist door het collectieve bewustzijn van zowel Noord- als Zuid-Korea.

Maar niettemin zouden we graag willen dat niet alleen de leiders maar ook de mensen verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt, met zo weinig mogelijk inmenging van machten van buitenaf.