Energetische verslagen of sporen van Atlantis

Vraag: Er is een bekend punt dat heet het Oog van Afrika aan de westkust van Afrika. Er wordt gezegd dat dit de overblijfselen zijn van de hoofdstad van Atlantis. Is hier iets van waar of is Atlantis echt bedolven door de zee?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Op fysiek niveau is het niet waar, maar er zijn natuurlijk nog wel gebieden waar nog bepaalde energetische verslagen of sporen van Atlantis zijn geconcentreerd op een bepaalde fysieke locatie. Dit geldt zeker niet voor het Oog van Afrika, maar wel voor de tempel van Luxor, waar een aantal mensen de vlam uit de tempel in Atlantis naartoe hebben gebracht. Er zijn ook nog andere locaties waarvoor dit geldt.