Progressieve openbaringen worden niet altijd op een lineaire manier gegeven

Vraag: Wat is het verschil tussen de cursus in Christusschap en het pad naar het meesterschap over de zeven stralen? De cursus in Christusschap werd het eerst uitgegeven, vanuit het standpunt van progressieve openbaringen lijkt het dus of de cursus in Christusschap eerst moet worden bestudeerd door nieuwe studenten. Is dat zo?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Estland:

Nee mijn geliefde, dat is niet zo. Zoals we hebben uitgelegd, zijn er honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. Het pad naar zelfmeesterschap wordt gegeven om je van het achtenveertigste naar het zesennegentigste bewustzijnsniveau te brengen. Daarom bevelen we aan dat nieuwe studenten hiermee beginnen, tenzij ze intuïtief sterk het gevoel hebben dat zij met de cursus in Christusschap moeten beginnen. Ik heb de cursus in Christusschap gegeven, omdat een bepaald aantal mensen hieraan toe was, maar de meeste mensen waren er niet aan toe en zouden er meer profijt van hebben als ze eerst de cursus over de zeven stralen zouden doen. Wanneer je op het zesennegentigste niveau komt, begin je met wat wij de initiaties in Christusschap noemen en dan kun je profijt hebben van de cursus in Christusschap. Progressieve openbaringen betekenen niet beslist dat ze altijd op een lineaire manier verlopen, dat de laagste leringen het eerst worden gegeven of dat een lering voor nieuwe studenten als eerste wordt gegeven. De verhoudingen waar wij mee te maken hebben, liggen veel gecompliceerder. Je ziet dat ik (in zekere zin) begon met leringen via deze boodschapper over mij en Christusschap en het Christusbewustzijn en het christendom omdat ik in het begin probeerde christenen te bereiken. Een uitkomst daarvan was de cursus in Christusschap. Later hebben we dat verbreed om een groter segment van de mensen te bereiken en toen zijn we met de cursus in meesterschap over de zeven stralen begonnen.