Er bestaat geen indeling in het geascendeerde rijk

Vraag: Toen werd beslist om gevallen wezens op aarde te laten incarneren, en daarna een reddingsmissie op te zetten, waren er toen ook spirituele wezens die dat niet steunden? Wat is het perspectief van Alpha en Omega? Met andere woorden, was dit een noodzakelijke interventie volgens de wet van God en Zijn wil? Of was het een lokaal experiment van wezens met een bepaald bewustzijnsniveau die niet onfeilbaar de visie van de rest van het universum vertegenwoordigen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Nederland:

De vraag wordt gesteld vanuit het menselijke standpunt, omdat jullie eraan gewend zijn om in hokjes te denken. Jullie zijn gewend te denken in termen van een hiërarchie waarin verschillende niveaus uit elkaar kunnen worden gehaald. Maar je moet begrijpen of in ieder geval proberen erover na te denken dat de situatie fundamenteel anders is in het geascendeerde rijk. Je zou kunnen zeggen dat ja, de beslissing om gevallen wezens op de aarde te laten incarneren werd genomen door de Elohim, de aartsengelen en de geascendeerde meesters die met de aarde werken. Maar alleen al het idee dat wij een beslissing zouden kunnen nemen die niet op één lijn zijt met het standpunt of de wensen van het bewustzijn van Alpha en Omega, is gewoonweg onmogelijk. De mogelijkheid van zo’n soort scheiding bestaat in het geascendeerde rijk gewoonweg niet.

Het is niet beslist zo dat wij een comité op aarde hebben dat erover heeft nagedacht of wij gevallen wezens hier zouden laten incarneren en wij een afgezant naar de Centrale Zon hebben gezonden om Alpha en Omega te vragen wat zij hiervan vonden. Wij waren afgestemd op de hiërarchie boven ons en daardoor wisten wij precies wat de bedoeling was en wat de principes en de ideeën van die hiërarchie waren en daarom wisten we wat er mogelijk was voor een planeet zoals de aarde.

De aarde was niet de eerste planeet waar gevallen wezens mochten incarneren; dit was al eerder gebeurd en dan begrijp je dat er in het geascendeerde rijk een fundamenteel ander soort contact en eenzijn is. Wij zitten hier niet om de aarde heen, totaal gescheiden van Alpha en Omega, en daardoor in staat om beslissingen te nemen die niet op één lijn met hen zijn.

Wij beschouwen ons als een onderdeel van de totale hiërarchie, de hele stroom van bewustzijn dat van de Schepper door Alpha en Omega heen komt naar deze totale niet-geascendeerde sfeer. Het idee dat wij iets zouden kunnen doen wat buiten die stroom van bewustzijn valt, is eenvoudig niet van toepassing op het geascendeerde rijk. Theoretisch zou je kunnen zeggen dat wij dat zouden kunnen doen, maar dan zouden we weer moeten incarneren en geen geascendeerde meester meer zijn. Omdat wij geascendeerde meesters zijn, en omdat wij al in de dualiteit zijn geweest en dat bewustzijn al hebben gehad, is dat gewoon geen realistische mogelijkheid.