Het lichtlichaam van een geascendeerde meester heeft geen sekse zoals op aarde

Vraag: Bepaalt de sekse van het lichaam in je laatste incarnatie voor de ascensie welke polariteit ‘mannelijk of vrouwelijk’ een pas geascendeerd wezen heeft? Wij weten bijvoorbeeld dat Moeder Maria, Kuan Yin, Nada, Guru Ma een vrouwelijk lichaam hadden in hun laatste incarnatie en de Boeddha, Jezus, Saint Germain, Master More, enzovoort, hadden een mannelijk lichaam. Houdt dit in dat onze laatste incarnatie de sekse van ons lichaam bepaalt welke polariteit, mannelijk of vrouwelijk, wij krijgen na onze ascensie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

In algemene zin bestaat er wel een correlatie tussen. Het is echter niet helemaal zoals het lijkt vanuit niet-geascendeerd perspectief. Als wij hier helemaal eerlijk over zijn, dan hebben we geen sekse in het geascendeerde rijk zoals jullie dat op aarde opvatten. Dus wanneer een geascendeerde meester besluit om bij de aarde te blijven en met de evoluties op de aarde te werken, dan presenteert hij zich in een duidelijk mannelijk of vrouwelijk lichaam om de mensen op aarde iets te geven wat zij kunnen begrijpen.

Maar in het geascendeerde rijk ben je – bij wijze van spreken – veel androgyner, omdat jij je duidelijk bewust bent van zowel vrouwelijke als mannelijke aspecten. Je zit dus niet vast aan die rol en natuurlijk ook niet aan de sekse van het fysieke lichaam, omdat je niet kunt zeggen dat het lichtlichaam dat je draagt een sekse heeft zoals je dat op aarde beschouwt. We hebben echter tot dusver besloten dat wij, hoewel wij de lering hebben gegeven dat je van sekse kunt veranderen als je vele malen incarneert, de mensen niet in de war zullen brengen door te zeggen dat wij zowel mannelijke als vrouwelijke incarnaties hebben gehad, die wij natuurlijk allemaal hebben gehad, en jullie trouwens ook.

We hebben dit eenvoudig besloten om te voorkomen dat de mensen zich overweldigd voelen – dat als een mannelijke geascendeerde meester over zijn incarnaties vertelt, hij het over zijn mannelijke incarnaties heeft. Als een vrouwelijke geascendeerde meester over incarnaties vertelt, dan heeft zij het over vrouwelijke incarnaties.