Aanwijzingen voor het bewustzijnsniveau dat je hebt

Vraag: Zijn er ook aanwijzingen of tekens voor het niveau van bewustzijn dat we hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Het is natuurlijk mogelijk om veel verschillende aanwijzingen te geven, maar een heel eenvoudige zou zijn de mate van egoïsme, de mate van egocentriciteit, die mensen bezitten. Een andere aanwijzing is dat je gedachten steeds neutraler worden, steeds rustiger worden wanneer je naar Christusschap op weg bent en vooral op de hogere niveaus van Christusschap bent. Je hebt minder aandrang om iets op de wereld te doen, omdat je steeds minder gescheiden zelven hebt die je dwingen om iets te doen of op een bepaalde manier te reageren. Je reageert dus steeds minder op omstandigheden op de wereld. Zij storen je niet, zij bepalen niet wie jij bent. Dit betekent niet dat je geen dingen doet maar dat je die doet vanuit een rustige gemoedstoestand waarin je onthecht bent, zoals we hebben gezegd, waarin je neutraal bent in plaats van dat je de drang voelt om ergens iets aan te doen. Dus dit zijn goede aanwijzingen om te onthouden.

Je zou ook andere aanwijzingen kunnen nemen. Vanzelfsprekend zou je een heel systeem kunnen opzetten, maar wij hebben alleen maar het gevoel dat dit mensen heel snel in een intellectuele en analytische gemoedsgesteldheid brengt. Het wordt al heel snel een gemoedsgesteldheid waarin je dingen vergelijkt omdat zij zichzelf beginnen te vergelijken met elkaar en clubjes te vormen die het gevoel hebben dat ze een bepaald niveau hebben bereikt zoals we bij vorige organisaties van geascendeerde meesters hebben gezien. Wij willen dit niet echt aanmoedigen.

Maak je in principe niet druk over andere mensen die dit bewustzijn hebben. Houd je met jezelf bezig en zoals deze boodschapper heeft gezegd, komt er een moment waarop je de behoefte niet meer hebt om na te denken over op welk bewustzijnsniveau je zit; je hoeft jezelf niet meer met iets te vergelijken. Je richt je alleen nog maar op de expressie van jezelf op het niveau waarop je bent en daarna naar hogere niveaus te gaan en je maakt je niet druk over een of andere evaluatie van het niveau waarop je bent. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat jij wanneer je weet dat je op hogere niveaus bent, meer de vrijheid hebt om alleen maar te zijn wie je bent en ervan te genieten dat je geïncarneerd bent.