Hoe moet je met een lering van de geascendeerde meesters omgaan?

Vraag: Ik wil me bevrijden van alle onevenwichtige en negatieve dingen. Dat zijn bijvoorbeeld alle vormen van verslaving: alcohol, tabak, seksuele verlangens, psychologische belemmeringen, ziekte, en een minderwaardigheidscomplex, of ze te wijten zijn aan gebrek aan talenten en opleiding en de keten van materiële armoede. Ik zou heel erg graag willen genezen om het evenwicht te herstellen en vrij van dit soort zaken te zijn. Wat moet ik weten, veranderen, om dit te bereiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Bestudeer de leringen en pas ze toe. Daarom hebben we al die leringen uitgebracht en die zijn ontworpen om je te helpen dit te bereiken. Maar in de eerste plaats moet je jouw manier van denken veranderen. Omdat het heel gebruikelijk is, en we hebben dat heel vaak gezien, dat mensen wanneer ze de leringen van de geascendeerde meesters de eerste keer vinden, nog worden beïnvloed door hun vroegere religieuze opvoeding en cultuur. En in heel veel religies op de wereld hebben mensen een magische vorm van denken, omdat zij denken dat het de bedoeling van hun religie is dat er van bovenaf zal worden ingegrepen om hen van al hun problemen af te helpen.

Veel mensen op de wereld bidden tot mij, omdat ze bijvoorbeeld willen dat ik op een wonderbaarlijke manier ingrijp opdat hun problemen worden opgelost zonder dat zij ook maar een spat hoeven te veranderen. Dus je moet een omslag in je denken maken dat het niet de bedoeling van de geascendeerde meesters is dat zij een tovenaar in een fles zijn en dat je alleen maar over de lamp hoeft te wrijven en wij dan tevoorschijn komen en jij zegt wat je wenst en wij dat dan doen. De bedoeling is dat wij jou in staat stellen om je eigen problemen op te lossen, je eigen problemen te transcenderen door je bewustzijnsstaat te transcenderen. Zo moet je die omslag maken, je benadert onze leringen dus op die manier. Je verwacht niet dat wij het werk voor jou opknappen, maar jij neemt de verantwoordelijkheid om je eigen bewustzijnsstaat te veranderen. En wanneer jouw bewustzijnsstaat verandert, dan zal je situatie ook beginnen te veranderen. Zoals wij al veel vaker hebben gezegd, moet er eerst een verandering in bewustzijn komen voor er fysiek veranderingen kunnen plaatsvinden.