De wil van je ego kan nooit vrij zijn

Vraag: Als je eenmaal geascendeerd bent, heb je dan nog steeds vrije wil of is vrije wil gekoppeld aan je ego?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Zodra je bent geascendeerd, heb je écht vrije wil. Vrije wil kan nooit aan het ego gekoppeld worden, omdat jullie ego nooit vrij kan worden. Je zult nooit vrij zijn wanneer die door het ego wordt gekleurd.

Hier hebben een paar gevallen wezens zich in gemengd door te redeneren dat je alleen maar vrije wil kunt bezitten als je tegen Gods wil in opstand komt. Maar dit is een verkeerde opvatting over de echte vrije wil, omdat juist het feit dat je kunt rebelleren tegen wat jij denkt dat Gods wil is, al zou moeten aantonen dat je vrije wil bezit. Als Gods wil je niet die vrijheid gaf, dan zou je op het moment dat je tegen Gods wil rebelleerde, worden weggevaagd.

Het feit dat de gevallen wezens kunnen rebelleren tegen wat zij denken dat Gods wil is en niet worden vernietigd, zou moeten aantonen dat zij wél vrije wil bezitten. Natuurlijk ziet de Schepper de gevallen wezens niet eens en ziet niet dat zij tegen zijn wil rebelleren. De gevallen wezens rebelleren tegen de wil van een god die zij zelf hebben geschapen – opnieuw, een hersenspinsel.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat jouw wil vrij is, wanneer jij ascendeert, maar die gebruik je niet als gescheiden wezen. Jij beziet jezelf als een wezen dat één is met al het leven. Daarom maak je natuurlijk ook keuzes binnen de context van dat eenzijn, zodat je een ander deel van het leven dus geen schade berokkent, inclusief jezelf, door jouw keuzes. Dit betekent niet dat jouw wil minder vrij is. Het betekent in werkelijkheid dat je keuzes kunt maken in de geascendeerde staat, en dat je geen consequenties voor jezelf schept, geen karma maakt dat je keuzes inperkt. Bij iedere keuze die je maakt, word jij je steeds meer bewust van dat eenzijn en daardoor zul je steeds vrijer worden.

Als je de gescheidenheid instapt en begint keuzes te maken met een gescheiden zelf, zal iedere keuze die je maakt een consequentie hebben die je opties beperkt en zul jij steeds minder vrij worden. Het is niet zo dat je wil in het geascendeerde rijk wordt ingeperkt. Jij hebt gewoon het gebruik van je vrije wil opgegeven op grond van de illusie dat je gescheiden bent en dat je nu nieuwe keuzes maakt die worden gebaseerd op de realiteit dat je één bent. Maar je maakt een vrije keuze en daarom beperkt die je vrije wil niet. Je beslist gewoon dat jij bepaalde types keuze niet meer wilt maken en die keuze maak je helemaal in vrijheid. Zodra je gescheiden bent, maak je geen totaal vrije keuzes meer, maar als je daar weer uitstapt, ben je helemaal vrij.