De dynamiek in de relatie meester-student

Vraag: Hoe zien de geascendeerde meesters de goeroe-chela relatie? Is dit een speciale relatie met één geascendeerde meester met wie je een heilige band hebt gesmeed die je niet kunt verbreken, een soort belofte van beide kanten? Of is het gewoon een relatie met een geascendeerde meester of meerdere geascendeerde meesters die iemand op een bepaald moment onderrichten? Heeft iedere levensstroom een persoonlijke goeroe die hem wordt toegewezen vanaf zijn geboorte en hem zijn hele bestaan begeleidt voor de ascensie of zelfs na de ascensie? Ik ging bijvoorbeeld een goeroe-chela relatie aan met één meester, maar ik voel me veel verbondener met een andere en voel veel meer affiniteit met die andere. Met welke moet ik proberen één te worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master More, 2018 – Kazachstan:

Je probeert eerst één te worden met je IK BEN Aanwezigheid. De geascendeerde meester is een voertuig om je te helpen om die eenheid te bereiken, maar in de eerste plaats probeer je één te worden met jouw Aanwezigheid. Het is niet zo dat één bepaalde geascendeerde meester jou je hele verblijf op aarde begeleidt of zelfs maar gedurende één leven. Wij bekijken de groei van de student en de behoeften die de student heeft en verschillende meesters met verschillende eigenschappen zullen met de student werken als dat nodig is.

Zelfs als je een belofte hebt gedaan aan een geascendeerde meester en je meer affiniteit voelt met een andere meester, richt jij je in ieder geval een tijdlang op die meester. Wij hebben zelfs in vorige dispensaties de lering gegeven dat iemand kan geloven dat hij de chela van een bepaalde meester is, maar eigenlijk een tijd wordt begeleid door een andere meester zonder dat hij dit beseft. Vanwege de dynamiek van de vrije wil is er geen enkele belofte die je nooit mag breken.

Een meester doet op zich geen belofte aan een specifieke student, maar biedt de student gewoon zijn hulp aan, omdat de student eraan toe is of bereid die te ontvangen. Er is zelfs een gezegde: wanneer de student eraan toe is, verschijnt de meester. Op een bepaald moment ben je klaar voor een bepaald soort leraar: wanneer je hogerop komt, of wanneer je verschillende initiaties moet ondergaan op je pad, of aan verschillende aspecten van je psyche moet werken, en dan kan er een andere meester bij komen omdat je die nodig hebt.

Het idee dat je een belofte kunt doen aan een specifieke meester is goed als het jou helpt om je meer op het pad te concentreren, maar er komt een moment waarop je volwassener wordt op het pad omdat je beseft dat het geen kwestie is van een belofte nakomen die je in gedachten hebt gedaan. Het is een toezegging om te groeien en je probeert voortdurend maximaal te groeien, dus dan ben je bereid om met elke meester te werken die jou het best kan helpen in de fase waarin jij dan zit.