Yogananda, zijn leringen en de geascendeerde meesters

Vraag: Werd Yogananda gesponsord door de meesters of Christus? Heeft hij de ware leringen van Jezus naar het westen gebracht? Hij had het over het collectieve bewustzijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Ja, Yogananda werd door de geascendeerde meesters gesponsord. Maar wat is een sponsor? Er zijn diverse vormen van sponsoren. Hij was zeker op ons afgestemd. En hij was ook in staat om zich op Jezus af te stemmen en heel erg veel leringen naar buiten te brengen die heel erg diep gingen vergeleken met de leringen in het westen van christelijke kerken. Dit betekent niet dat Yogananda de enige lering over Jezus gaf die je ooit uit zou kunnen brengen. Zoals we al eerder hebben gezegd: een lering wordt in een bepaalde context naar buiten gebracht. Dat hij een oosterse context had, was in bepaalde mate een voordeel, omdat hij vrijer was dan wanneer hij in het westen was opgegroeid in een christelijke omgeving. Maar dit hield ook in dat hij een bepaald wereldbeeld had dat berustte op zijn oosterse culturele achtergrond en dat was in bepaald opzicht een beperking. Dit maakt zijn leer niet minder, maar het is opnieuw een van die situaties waarin wij niemand aanraden om naar de leringen over Christus te kijken die door Yogananda werden gegeven en de leringen in de Summit Lighthouse of deze dispensatie en ze dan met je analytische geest te vergelijken en tegenstrijdigheden of discrepanties te zoeken. Dit is geen constructieve aanpak.

Als jij je aangezet voelt om de leringen van Yogananda te bestuderen doe dat dan. Als ze voor jou de moeite waard zijn, als je inzichten krijgt en inspiratie, goed. Maar ga niet met je analytische geest vergelijken. De leringen van Yogananda waren de moeite waard, ze waren uniek, ze kunnen een bepaalde groep mensen helpen. Als jij tot die groep behoort, dan is het allemaal goed voor je. Maar dwing jezelf niet om ze te bestuderen. En vergelijk ze niet met je lineaire denken. Laat elke lering jou zijn eigen ervaring geven. Met andere woorden, je zou de leringen van Yogananda kunnen gebruiken om bepaalde inzichten te krijgen, je kunt de leringen die deze boodschapper voortbrengt, kunnen gebruiken om andere inzichten te krijgen. En daar zitten geen tegenstellingen bij, er is geen conflict, hoewel de lineaire geest ze misschien kan bedenken. Maar als je verder kijkt dan je lineaire geest, kun je ervan groeien als je ze allebei bestudeert; als je het gevoel hebt dat je beide moet bestuderen.