Een persoonlijke geascendeerde meester kiezen

Vraag: Hoe herken ik en kies ik de meest geschikte leraar of geascendeerde meester voor mij; kan ik gewoon een decreet of een invocatie opzeggen voor een speciale geascendeerde meester tot wie ik mij in mijn hart aangetrokken voel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Korea:

Natuurlijk kun je dit in gedachten doen en sommige mensen hebben dit gedaan om te beginnen. Zij hadden een bepaalde meester, over wie ze hebben gelezen of omdat ze dictaten van die meester hebben gehoord. Zij voelen zich aangetrokken tot de manier van spreken van de meester of de manier waarop de meester redeneert en zijn logica. En dan besluiten ze dit in gedachten. Maar het is altijd effectiever wanneer je die beslissing met je hart neemt, die eigenlijk geen beslissing is, maar je voelt affiniteit met of je voelt je in je hart aangetrokken tot die meester. Als je dat gevoel hebt, geef er dan in ieder geval aan toe, zeg de decreten en invocaties aan die meester op, lees zijn dictaten en probeer je dan af te stemmen op die meester. Als het gevoel in je hart niet zo sterk is, richt je dan een tijdlang op de meester tot wie jij je aangetrokken voelt, hoe dat ook voelt. Luister naar de dictaten, lees de decreten en invocaties op, maar stel jezelf open voor het feit dat je misschien niet je hele leven of vele jaren lang met één specifieke geascendeerde meester zult werken.

Er zijn veel studenten die een bepaalde meester hebben die hen bij wijze van spreken bij de leringen brengt, hen op het pad verankert en daarna moeten ze verder met een andere meester. Onthoud dus altijd dat het doel van het spirituele pad niet is dat jij je intellectuele inzichten vergroot, maar je intuïtieve inzichten, je intuïtieve kennis. Daarom moet jij je altijd openstellen om intuïtief de leiding te ontvangen wanneer het tijd is om je op een andere meester te concentreren en dan doe je dat natuurlijk. En dan probeer jij je op die meester af te stemmen tot je het gevoel hebt dat je opnieuw door moet naar een andere meester. Als je absoluut geen enkele meester hebt met wie je sterke affiniteit voelt, dan stel ik voor dat je aan de boeken in de serie van de cursus ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ begint bij de Eerste Straal van Master More en zo verder gaat. En als je die boeken leest, dan ben ik er zeker van dat je absoluut het gevoel zult krijgen met welke meester je als volgende moet werken.