De rol van de Boeddha en de Christus

Vraag:Gautama Boeddha had duizenden volgelingen, terwijl Jezus maar honderden had. Was het collectieve bewustzijn in India veel hoger dan in Israël of bestonden er andere redenen die het aantal van hun respectievelijke volgelingen beïnvloed hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2018 – Albuquerque (USA):

Het is juist dat het bewustzijn in Israël veel lager is dan in India. Israël, en het hele Midden-Oosten, is zeker een van de duisterste streken, zo niet de allerduisterste plek op aarde en daarom is Jezus daar geïncarneerd, maar we moeten ook het simpele feit in ogenschouw nemen dat de missie van Jezus maar drie jaar duurde, terwijl die van mij langer was. Ik kan je ervan verzekeren dat Jezus en ik geen spelletjes spelen over aantallen en met de vinger naar elkaar wijzen en zeggen: “Ik had meer volgelingen dan jij.” Het is ook een kwestie vanuit welk perspectief je ernaar kijkt, omdat je zou kunnen zeggen dat de rol van de Boeddha eruit bestaat dat jij je uit de maatschappij terugtrekt, een ashram vormt en de mensen bij je te laten komen en dan een lering te presenteren aan degenen die aan die lering toe zijn. Toen ik verscheen, waren veel mensen toe aan een hogere lering; zij waren dus bereid om apart te gaan staan.

De rol van de Christus is niet om zichzelf apart te zetten in een ashram, maar de weg op te gaan en de mensen bij wijze van spreken te provoceren, hen iets duidelijk te maken ook al zijn ze er niet aan toe. De Boeddha kan dus gemakkelijker volgelingen trekken dan de Christus, omdat de Christus de rol heeft om de machtselite aan te vallen en hoewel ik dit alleen al door mijn aanwezigheid deed, ging ik niet eropuit om hen rechtstreeks aan te vallen zoals Jezus heeft gedaan. De Christus had een andere missie en een deel van die missie bestond eruit dat hij het oordeel kwam brengen en dat was zo belangrijk dat dit voorrang had op het aantrekken van volgelingen. Maar Jezus kwam natuurlijk ook heel veel mensen tegen die naar hem luisterden tijdens zijn preken. Je kunt zeggen dat hij maar een bepaald aantal discipelen had, maar er waren natuurlijk veel meer mensen die hem hoorden spreken en erdoor geraakt werden.