Op aarde geïncarneerd zijn is een kans

Vraag: Wat leert mijn IK BEN Aanwezigheid ervan als ik een fysieke ervaring heb? Waarom willen tienmiljard mensen op aarde incarneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Mijn geliefde, eigenlijk willen de tienmiljard mensen van wie het de bedoeling is dat ze op aarde incarneren, in gedachten hier helemaal niet zijn, maar je snapt wel dat vrije wil op een heel specifieke manier werkt. Vrije wil betekent niet dat je zomaar alles kunt doen wat je wilt en dat jij, wanneer je iets gedaan hebt nog steeds alles kunt doen wat je wilt, wat de consequenties ook zijn. Met andere woorden, je kunt alles doen wat je wilt en blijven doen wat je wilt op dat moment. Dit is het beeld van vrije wil dat de gevallen wezens op het collectieve bewustzijn wilden projecteren, maar het is een verkeerd beeld natuurlijk.

Zoals we al vaker hebben gezegd: Als je een keuze maakt en als die keuze geen consequentie heeft, dan heb je niets geleerd. En dat houdt in dat jij volgens het traditionele concept karma in een vorig leven bepaalde keuzes hebt gemaakt. Dit heeft een bepaald karma gecreëerd en dit karma beperkt jouw keuzes nu. Er zijn veel mensen die in vorige levens dat soort karma voor zichzelf hebben geschapen, op aarde of op een andere planeet. Ze hebben keuzes gemaakt die consequenties hadden en dat betekent nu dat jij om de kans te krijgen om dat karma op te ruimen, je van dat karma te bevrijden, op aarde moet zijn geïncarneerd. Het is de enige kans op vooruitgang.

Dus we zouden kunnen zeggen dat mensen op grond van hun dagelijkse gedachten hier eigenlijk niet willen zijn, maar zij hebben hun vrije wil opgeschort door dat karma, door de keuzes die zijn in vorige levens hebben gemaakt en daarom zij ze weer geïncarneerd, omdat dit de Harde Leerschool is, zoals wij hebben gezegd. Wanneer je op de Harde Leerschool zit, moeten de klappen zo hard worden dat je eindelijk bereid wordt om naar jezelf te kijken en te zeggen: “Wat moet ik bij mezelf veranderen om te voorkomen dat ik steeds weer opnieuw in dit soort situaties beland?” En we begrijpen heel goed dat je hier eigenlijk niet wilt zijn, je wilt hier niets mee te maken hebben, je wilt er niets aan doen en je begrijpt niet waarom iemand dit wil, wanneer je meerdere levens onder heel moeilijke omstandigheden hebt geleefd.

Maar op een hoger niveau zou je kunnen zeggen dat je IK BEN Aanwezigheid wil dat je hier bent, omdat hij de ervaring wil dat je de omstandigheden kunt overwinnen die jij voor jezelf geschapen hebt. Je begrijpt dat de Bewuste Jij zoals we hebben gezegd een verlengstuk van jouw IK BEN Aanwezigheid is. We zouden dit ook anders kunnen uitleggen, maar laten we het bij deze uitleg houden. Jouw IK BEN Aanwezigheid heeft een deel van zichzelf als Bewuste Jij geprojecteerd en heeft dat deel toestemming gegeven om keuzes te maken en de Bewuste Jij, zoals zo mooi door de Aanwezigheid van Liefde is uitgelegd, heeft een bepaald geschenk van de IK BEN Aanwezigheid gekregen en dat was jouw wezen. Een bepaalde hoeveelheid van jouw wezen, en door de keuzes van jouw Bewuste Jij heb je een deel van dat wezen in jouw vier lagere lichamen in het voertuig van de ziel geïnvesteerd en daar heb jij je mee geïdentificeerd en daarom ervaar je het als een beperking om geïncarneerd te zijn. Daarom heb je het gevoel dat je dit eigenlijk niet mee wilt maken, maar de waarheid is dat jouw IK BEN Aanwezigheid een deel van zichzelf die ervaring wil laten meemaken; hoe het is om je voor de eerste keer onder te dompelen in het leven op aarde, je ermee te identificeren en geleidelijk aan te ontwaken uit die ervaring waardoor je gaat herkennen dat de omstandigheden waarvan je eerder dacht dat je daartoe werd gedwongen, grotendeels situaties zijn die jij zelf hebt gecreëerd. Wij hebben gezegd dat het collectieve bewustzijn natuurlijk bepaalde omstandigheden creëert die jij meemaakt, maar wat jou eigenlijk beïnvloedt, is jouw innerlijke reactie daarop en dat heeft ervoor gezorgd dat jij het leven als lijden ervaart. En jouw IK BEN Aanwezigheid wil dus dat jij de ervaring krijgt dat jij je kunt onderdompelen in het leven op een planeet zoals de aarde, maar dat jij jezelf ook weer kunt wekken en er weer uitkomen. Wanneer je dit doet, wordt dat een heel belangrijke ervaring voor jouw IK BEN Aanwezigheid om met zijn wezen te integreren. De onderdompeling, het ontwaken, het duwen en trekken. Dit is iets wat jouw IK BEN Aanwezigheid eigenlijk gebruikt om niet alleen bepaalde lessen op aarde te leren, maar om zijn wezen uit te breiden.

En om het eerste punt van je vraag terug te komen – wat leert de IK BEN Aanwezigheid als jij ervaringen op aarde krijgt – die vraag kan niet worden beantwoord met de lineaire geest, omdat je daarmee op een bepaalde manier denkt, je denkt dat er bepaalde lessen geleerd moeten worden, dat je inzichten moet krijgen of bepaalde beperkingen moet overwinnen. En dat moet de Bewuste Jij inderdaad doen, maar jouw IK BEN Aanwezigheid is niet de lineaire geest, hij heeft een sferische (bolvormige) bewustzijnsstaat, dus je IK BEN Aanwezigheid bekijkt het op een andere manier zoals wij al eerder hebben uitgelegd. Die heeft niet dezelfde ervaring als jij; hij heeft een veel ruimer sferisch bewustzijn, maar de IK BEN Aanwezigheid kan elke ervaring die jij op aarde hebt, gebruiken. Hij kan die benutten –de onderdompeling, het ontwaken, het duwen/trekken, zijn gevoel over hoe het materiële universum werkt, wat jou een hogere of een lagere ervaring geeft – om zijn wezen heel erg uit te breiden. De IK BEN Aanwezigheid kijkt hier op een heel andere manier naar en dat maakt het zo moeilijk om het in woorden uit te leggen, omdat jouw lineaire gedachten ze in verband brengen met de ervaringen die jij op aarde krijgt en jouw IK BEN Aanwezigheid ervaart jouw leven niet op die manier.

Je kunt je er dus het beste maar van bewust zijn dat wat je ook meemaakt op aarde, door jouw IK BEN Aanwezigheid wordt gebruikt om zijn wezen uit te breiden en daarom is geïncarneerd zijn een grote kans. Het is meer een kans voor de IK BEN Aanwezigheid zou je kunnen zeggen, maar wat is de IK BEN Aanwezigheid? Ben jij dat niet? Ben jij geen aspect van de IK BEN Aanwezigheid? Je bent jezelf als een gescheiden wezen gaan zien, maar zoals we al vaker hebben geprobeerd uit te leggen, bij de ascensie gaat het erom dat de Bewuste Jij erkent dat hij niet van de IK BEN Aanwezigheid gescheiden was. Dit is een proces dat ook niet gemakkelijk in woorden uit te leggen is, omdat je niet kunt begrijpen met je lineaire geest wat er met de Bewuste Jij gebeurt wanneer je ascendeert. Je kunt het alleen maar ervaren, maar je hoeft het pas te ervaren als je ascendeert en voor je ascendeert, hoef je het nog niet te begrijpen. Je hoeft alleen maar te weten dat er een moment komt waarop de Bewuste Jij een radicale verandering ondergaat, maar daar hoef jij je van te voren niet druk over te maken.

Je moet je druk maken over hoe je de volgende stap naar het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau doet, zodat jij je voor de ascensie kwalificeert, en dat betekent in principe dat jij de Bewuste Jij bevrijdt uit de onderdompeling, je identificatie met de aarde, maar vooral uit je vier lagere lichamen. En zoals we al eerder hebben gezegd, kun je bewust die omslag maken als je dit proces accepteert en het niet op een negatieve manier bekijkt. Je hebt er geen spijt van, je hoeft je niet af te vragen waarom iemand op aarde geïncarneerd zou willen zijn, omdat je in werkelijkheid bewust die verandering kunt doorvoeren wanneer je er vrede mee hebt dat je geïncarneerd bent en wij hebben je proberen te helpen om deze verandering door te voeren tijdens deze conferentie, door er vrede mee te hebben dat je bent wie je bent op jouw huidige bewustzijnsniveau. Je kunt jezelf accepteren zoals je bent, je kunt zelfs van jezelf houden zoals je bent en je kunt zeker toegeven dat je onze liefde kunt voelen op de manier zoals je nu bent en het niveau waarop je zit. En wanneer je onze liefde voelt, wanneer je er vrede mee hebt dat je geïncarneerd bent mijn geliefde, dan is het ineens niet meer zo erg om geïncarneerd te zijn en kan het ook heel plezierige aspecten hebben.

Het kan ook zijn mijn geliefde, dat je op een bepaald moment iets heel eenvoudigs op het spirituele pad kunt herkennen: veel spirituele mensen richten zich op het overwinnen van de vleselijke lusten zoals de christenen zeggen, omdat zij denken dat dit zondig is of ze denken dat het je van spirituele groei afhoudt, omdat dit je aandacht gericht houdt op het fysieke octaaf, maar er kan een moment komen waarop jij je niet bezig houdt met fysieke activiteiten vanuit een dwangmatige behoefte of verlangen. Je voedt je ego niet, maar je kunt zover komen dat je zegt: Ik zit in een fysiek lichaam en ik houd ervan om bepaalde dingen te doen, en dan doe je ze met een gevoel van vrede en geniet ervan, waarom zou je er niet van genieten? Mijn geliefde, construeer geen concept van het spirituele pad door te denken dat je eigenlijk niet had moeten incarneren, dat je geascendeerd had moeten zijn en dat jij, zolang je niet geascendeerd bent, jezelf moet straffen door niet van elk aspect van het leven op aarde te genieten. Hebben we ooit gezegd dat jij jezelf moet straffen door niet van elk aspect van het leven op aarde te genieten? Hebben we ooit gezegd dat je op die manier vooruitgang moet boeken op het pad? Ik ben mij daar niet van bewust, maar ik weet natuurlijk heel goed dat de christenen dit eeuwenlang hebben onderwezen, en veel andere leraren ook.

Maar wij zeggen nu dat er niets mis mee is, wanneer je de dwangmatige verlangens hebt losgelaten om bijvoorbeeld te eten; er is niets mis mee als je van een lekkere maaltijd geniet niet alleen in het gezelschap van vrienden, maar ook als je alleen bent en daar dan echt van te genieten, van die activiteit te genieten. Dat is helemaal niet on-spiritueel of zondig en wanneer je zover bent dat je vrede hebt met het feit dat je geïncarneerd bent, dan kun je van het leven in een lichaam genieten en dan kun je op het punt komen dat je er niet naar verlangt om hier weg te komen. Dit betekent niet dat je hier niet meer wilt zijn, maar je hebt er vrede mee dat je hier bent en beseft dat je nog wat tijd in je fysieke lichaam hebt en waarom zou je dan niet van die tijd genieten. In zekere zin hebben we bepaalde leringen gegeven dat je pas echt van bepaalde omstandigheden wordt bevrijd wanneer je de omstandigheden accepteert en het niet meer uitmaakt of zij zo blijven of niet, jij hebt er vrede mee. Dit geldt zeker niet voor alle omstandigheden in het fysieke octaaf.

Ik zeg niet dat je op het punt moet komen waarop je er vrede mee kunt hebben dat je wordt gemarteld door iemand, maar wat betreft geïncarneerd zijn en een relatief normaal leven leiden kan ik je verzekeren dat je pas ascendeert wanneer je er volledig vrede mee hebt dat je geïncarneerd bent en in staat bent om van bepaalde aspecten ervan te genieten. De ascensie is geen vorm van escapisme. Je kunt niet ascenderen wanneer je voor iets wegloopt en zolang je er niet volledig vrede mee hebt en niet volledig accepteert wat geïncarneerd zijn jou te bieden heeft, kun je in werkelijkheid niet ascenderen.

Er zijn mensen, niet veel maar wel een paar, die een spirituele lering hebben gevolgd en die zeggen dat je jouw lichaam moet uithongeren of de verlangens van het lichaam moet loslaten en je helemaal moet bevrijden van de verlangens van je lichaam en zij hebben ook andere leringen gevolgd over het in evenwicht brengen van karma en zijn op het punt aanbeland waarop zij genoeg karma in evenwicht hebben gebracht en bepaalde psychologische problemen hebben opgelost, om te kunnen ascenderen. Maar de enige reden dat zij niet kunnen ascenderen, is dat zij er nooit vrede mee hebben dat zij geïncarneerd zijn en zij hebben nooit genoten van de positieve aspecten van het geïncarneerd zijn en daarom kunnen zij niet ascenderen. Zij kunnen die knop in gedachten niet omzetten om het lichaam achter te laten en ik weet dat velen van jullie heel moeilijke incarnaties hebben gehad, zelfs dit leven, maar ook in veel vorige levens en ik weet dat het heel erg moeilijk kan zijn als je zo’n groot trauma hebt meegemaakt om nog van het leven te genieten. Maar ik weet ook dat het wel mogelijk is, als je dat wilt.

En er is dus altijd een punt waarop je die verandering niet kunt doorvoeren, zelfs als je daartoe bereid zou zijn omdat je er nog niet aan toe bent. Er komt echter een moment waarop je die verandering wel kunt doorvoeren, omdat je jouw vier lagere lichamen voldoende hebt geheeld, je hebt voldoende psychologische problemen opgeruimd en het enige wat nog jou en die verandering in de weg staat, is de bewuste erkenning en de bewuste beslissing: “Ja! Ik ben bereid om te veranderen, ik ben bereid om het zelf los te laten dat mij op een bepaald niveau van het pad heeft gebracht, maar ik zie nu wel in dat het eigenlijk een zelf is dat ik niet meer nodig heb, omdat dit zelf geen positieve houding heeft en er geen vrede mee heeft dat het geïncarneerd is.”

Dus nogmaals, er komt een moment waarop dit bij jou weerklank vindt; velen zijn nog niet op dat punt, maar een aantal wel, en dan kun je bekijken of je bereid bent om die knop om te zetten. Heb je er vrede mee dat je geïncarneerd bent, ben je bereid om van de tijd te genieten die je nog op aarde bent?