De interesse van kinderen in dinosaurussen

Vraag: Waarom zijn kinderen, ook kinderen met het syndroom van Down, tegenwoordig zo geïnteresseerd in dinosaurussen en andere reptielen, en gebruiken ze die in plaats van poppen? Wat zit hier achter? En moeten ouders hier iets aan doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Ouders kunnen kinderen aanmoedigen om geïnteresseerd te zijn in andere dingen. Het probleem is dat dit tegenwoordig zou betekenen dat de kinderen die in andere dingen geïnteresseerd zijn niet de beste zijn, zoals superhelden of personen uit cartoons en dergelijke. Ik realiseer me dat dit een heel moeilijke situatie is en je kunt kinderen het beste maar aanmoedigen om andere dingen te zoeken waarin ze geïnteresseerd zijn op een constructievere manier. Het hangt af van je plaatselijke cultuur wat er tot hun beschikking staat. Er is niet één reden waarom kinderen tegenwoordig hierin interesse hebben. Een van de redenen is dat zij nieuwsgieriger zijn naar vele onderwerpen dan eerder generaties kinderen.

Er worden tegenwoordig ook veel kinderen geboren die een bepaald gevoel in hun innerlijk hebben dat bepaalde manifestaties op aarde niet de hoogst mogelijke zijn – dat er iets niet in evenwicht is. Zolang kinderen dus nog klein zijn en hun verstand nog een beperkt inzicht heeft, kan het gefascineerd zijn door een onderwerp omdat het kind onderbewust meer wil begrijpen van dit onderwerp. Er incarneren tegenwoordig dus kinderen die meer geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de geschiedenis van de aarde en waarom er bijvoorbeeld dinosaurussen op aarde waren.

Dit is eigenlijk een uitdrukkingsvorm van een bepaald niveau van spirituele ontwikkeling, omdat ze graag willen begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn op aarde. Waarom zijn er zoveel onevenwichtige manifestaties, onder andere waarom er zoveel diersoorten zijn die zo lelijk zijn, of giftig en dergelijke. Vanuit een positieve invalshoek zou je kunnen zeggen dat die kinderen erin geïnteresseerd zijn om zoveel mogelijk over de aarde en de geschiedenis van de aarde te weten te komen. Er zijn kinderen die een band hebben met het astrale vlak, maar veel kinderen worden gedreven door het verlangen om iets te begrijpen. Dus je kunt proberen om je kind aan te moedigen om zoveel mogelijk van het leven te begrijpen.