Vraag over narcisten, sociopaten en psychopaten

Vraag: De term narcist, sociopaat en psychopaat verwijst naar een bepaalde vorm van persoonlijkheidsstoornissen waarvan veel mensen zich tegenwoordig meer bewust zijn. Kunnen de meesters bespreken hoe die stoornissen zich in bepaalde mensen ontwikkelen, waarom ze zo gevaarlijk zijn voor de mensen die met hen te maken hebben en hoe wij ons tegen hen kunnen beschermen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Wij hebben hier al diverse leringen over gegeven zowel met betrekking tot fanatisme als in een eerder antwoord. Maar ik zou willen zeggen dat met betrekking tot dit soort ‘stoornissen’ zoals je het noemt, het heel belangrijk is dat psychologen, psychiaters en andere mensen die bezig zijn met mentale gezondheid, zich veel meer bewust moeten worden van deze concepten en dat zij hun inzicht daarin moeten ontwikkelen. Omdat er echt nieuw bewustzijn kan worden gebracht, zoals we hebben gezegd over de gevallen wezens, waarin je zonder dat je de term gevallen wezens kent, begrijpt waar ze vandaan komen, zodat zij in ieder geval kunnen herkennen dat bepaalde mensen een andere aanpak hebben, dat zij geen empathie voelen, dat zij niets geven om consequenties voor anderen. Daarom kun je begrijpen dat dit mensen kan helpen die slachtoffer zijn van dat soort mensen, herkennen wat er aan de hand is en begrijpen dat dit een probleem is en zichzelf er op persoonlijk niveau van kunnen bevrijden. Het kan de samenleving helpen om zover te komen dat zij zich realiseren dat wij niet een democratie kunnen krijgen wanneer wij toestaan de mensen met dit soort persoonlijkheidsstoornissen een prominente positie in de maatschappij innemen. Wij hebben besproken dat dit zich ontwikkelt door een trauma dat ervoor zorgt dat wezens zich volledig op zichzelf concentreren en toen de gevallen wezens vielen, gingen zij zich totaal op zichzelf richten.

Maar zoals wij gezegd hebben, kunnen avatars zich ook heel erg op zichzelf gaan concentreren en zich tijdens meerdere levens zo op zichzelf gaan richten dat zij in de categorieën passen die nu gebruikt worden. De categorieën die er nu zijn, zijn niet beslist het allerlaatste inzicht in de psychologische toestanden. Dit zal mettertijd worden verfijnd, er zullen meer categorieën komen, omdat het niet mogelijk is om een statische definitie te geven van iets in de psyche. Het moet een voortdurend proces zijn, waarin je geleidelijk aan steeds meer inzicht ontwikkelt.