Genetisch gemodificeerd voedsel

Vraag: De meesters bespreken genetisch gemanipuleerd voedsel

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Mijn geliefde, er is natuurlijk niets dat helemaal zwart-wit is op aarde, zoals jullie al beginnen te beseffen. Dus je moet begrijpen dat dit probleem heel fijngevoelig ligt op aarde. Ons doel is natuurlijk het bewustzijn verhogen, de Gouden Eeuw manifesteren, alle gevallen wezens van de planeet verdrijven, en veel andere doelen zoals deze. Maar de kloof tussen het hoogste doel dat Saint Germain visualiseert voor zijn Gouden Eeuw en waar de planeet nu zit, is heel erg groot in die zin dat Saint Germain een visie heeft die zulke grote sprongen in bewustzijn vereist dat de meeste mensen het op dit moment nauwelijks kunnen bevatten. Wij moeten dus werken met het bewustzijnsniveau dat de meeste mensen nu hebben en dat betekent dat wij in sommige gevallen bepaalde ideeën gebruiken en uitgeven die zeker niet de allerbeste zijn. Maar zij kunnen een tussenstap vormen die kan helpen om de planeet op een bepaalde manier verder te brengen. Je moet dus toegeven dat wij op bepaalde momenten voor fijngevoelige uitdagingen staan. Moeten we een bepaald idee uitbrengen dat een nieuwe vorm van technologisch kan worden en waar wij ons heel erg van bewust zijn dat de gevallen wezens die technologie misschien zouden kunnen misbruiken, maar dat we toch het gevoel hebben dat het een positief doel kan dienen?

Der allergrootste uitdaging die wij in dit opzicht hebben, waren de ideeën die hebben geleid tot het maken van de atoombom. Natuurlijk zagen wij onmiddellijk dat het potentieel bestond dat er een planetaire atoomoorlog uit zou kunnen voortkomen die in principe de hele planeet zou vernietigen. Wij zagen ook dat de mensheid door een cyclus heenging en dat er eigenlijk een heel gegronde reden voor was die wij nog niet hebben uitgelegd, maar die we in de toekomst zullen uitleggen, waarom oorlogen met conventionele wapens steeds destructiever konden worden. En het enige wat realistisch gezien dit proces zou kunnen stoppen, was een wapen te geven dat zo verschrikkelijk is dat dit zelfs de mensen die het meest oorlogszuchtig zijn, zou dwingen om wel twee keer na te denken alvorens het te gebruiken.

En dan zie je dat er ook nog veel andere technologie is die ons hetzelfde dilemma geeft. In het ideale geval zullen er in de Gouden Eeuw bepaalde veranderingen komen die alleen maar uit het bewustzijn voortkomen. Maar als tussenstap, omdat wij de mensheid niet snel op dat niveau kunnen brengen, moeten we ze soms een technische oplossing geven die de mensen of de planeet vooruit brengen. En dan zie je dat Saint Germain dit al doet sinds hij is geascendeerd, omdat hij bijvoorbeeld zag dat de mensen heel veel tijd een aandacht moesten besteden aan het verdienen van de kost waardoor ze geen tijd en aandacht over hadden om het spirituele pad te volgen. En hij vond dat de enige realistische manier om de verhoudingen te veranderen was technologie uitbrengen die de mensen in staat zou stellen om te verschaffen wat zij nodig hebben om het fysieke lichaam in stand te houden zonder zoveel arbeid. En dat is de reden dat hij een aantal technologieën heeft uitgebracht die de mensen in staat hebben gesteld om bijvoorbeeld meer voedsel en andere dingen te produceren waar minder menselijke arbeid voor nodig was. We hebben nog andere dilemma’s als deze, waardoor we soms bepaalde maatregelen moeten nemen. Een van die problemen is natuurlijk dat wij weten dat de planeet tienmiljard mensen kan onderhouden en in de Gouden Eeuw zullen er tienmiljard mensen op de planeet zijn. Je ziet dat wetenschappers en toekomstplanners al bezig zijn met het feit dat de groei van de bevolking niet oneindig door zal gaan, maar dat er een moment komt waarop de groei vertraagt en de bevolking van de planeet zich stabiliseert, en sommigen hebben zelfs voorspeld dat er dan ongeveer tienmiljard mensen zullen zijn.

Maar wij zien al heel veel jaren dat een van de enige manieren om de macht van de gevallen wezens over de aarde te vernietigen een toename van de bevolking is. Wij hebben al eerder gezegd dat als je terugkijkt op de middeleeuwen en de feodale samenlevingen waarin in principe een agrarische economie bestond, slechts een bepaald deel van de mensen kon leven van wat die samenleving kon produceren door de hoeveelheid voedsel die kon worden geproduceerd. En toen er bepaalde technologie en kennis werd gegeven die de kindersterfte verminderde en bepaalde ziekten afnamen, de levensduur toenam, zag je dat de bevolking begon te groeien en de feodale samenlevingen op een bepaald moment gewoon niet meer in stand konden worden gehouden, omdat zij de mensen die daarin leefden, niet konden voeden en toen de mensen verhongerden en stierven, waren ze bereid om de stap te nemen om de politieke bakens te verzetten die ze dachten anders nooit te kunnen verzetten, of niet zouden moeten verzetten, omdat het zo bedoeld was en dit hen een gevoel van stabiliteit gaf.

En je ziet dat de groei van de bevolking tegenwoordig nog steeds een belangrijke factor is om de status-quo uit te dagen, niet alleen in bepaalde naties maar zelfs op planetair niveau. We hebben gezegd dat de rijke landen op de wereld nu leven als de feodale heren en dat grote gebieden op de wereld lijken op de boertjes, maar die worden zo talrijk dat zij zich niet in leven kunnen houden en dit houdt in dat de planetaire orde omvergeworpen moet worden, zodat de rijke naties veel meer beginnen te delen en er meer rijkdom komt in de arme landen.

En wanneer de bevolking groeit dan begrijp je natuurlijk dat er genoeg voedsel moet worden geproduceerd. Door de lage bewustzijnsstaat van de planeet zijn er bepaalde ziekten die bepaalde planten aanvallen, en daarom werd besloten dat wij bepaalde technologie zouden uitbrengen, zodat de wetenschappers bepaalde plantensoorten genetisch zouden kunnen veranderen om ze meer te laten produceren, zodat er meer voedsel kon worden geproduceerd, bepaalde ziekten op genetisch niveau konden worden tegengegaan in plaats van ze te bespuiten met chemische stoffen die ook in het voedsel, in het lichaam, enzovoort komen.

En ik zeg dus dat genetisch gemanipuleerd voedsel in geen geval de ideale oplossing is. Het is geen oplossing voor de lange termijn, en wanneer wetenschappers, vooral degenen die een materialistische aanpak hebben, met de genetische code beginnen te rommelen, bestaat het potentieel dat er per ongeluk iets mis kan gaan of dat zij opzettelijk iets doen waardoor de gevallen wezens de macht krijgen of een bepaalde toestand creëren waardoor de bevolking kleiner wordt en denken ze dat ze terug kunnen gaan naar een staat waarin zij aan de macht zijn. Dus ja, genetische modificatie zowel met betrekking tot voedsel als het menselijk lichaam kan worden misbruikt. In de negentiger jaren zag je bijvoorbeeld een grote poging om de menselijke genen helemaal in kaart te brengen. En dat kwam door het feit dat er mensen waren die dachten dat het mogelijk zou kunnen zijn om een gen te herkennen dat een bepaalde ziekte veroorzaakte en dat het mogelijk moest zijn om bepaalde medische technologie of medicamenten te ontwikkelen die genen modificeren en daardoor de ziekte vernietigen. Maar dit kwam omdat er bedrijven waren die serieus dachten dat zij het patent hierop konden krijgen en zo het monopolie op de genezing van bepaalde types ziekte, en zij daar buitensporige bedragen aan zouden kunnen verdienen. Er waren ook mensen die nog negatievere intenties hadden en hoopten dat zij dan de menselijke genen konden modificeren, zodat bijvoorbeeld de productie van kinderen gedeeld werd door een bepaalde factor, zodat de bevolking stopte met groeien omdat de vruchtbaarheid minder werd door genetische modificatie. En er zijn mensen die nog steeds zo denken en proberen dit voor elkaar te krijgen.

Maar met betrekking tot genetisch gemanipuleerd voedsel komt het hier op neer: er zijn veel mensen, de meerderheid van de mensen op aarde, die zo’n lage bewustzijnsstaat hebben dat het belangrijkste voor hen is dat hun fysieke lichaam het overleeft, zodat zij de kans krijgen om geïncarneerd te zijn. En op die mensen is genetisch gemanipuleerd voedsel niet van beslissende invloed, niet op hun fysieke lichaam en ook niet op hun leven in het algemeen. De invloed hiervan is onbelangrijk in het grote plan van de dingen. Maar het is belangrijk dat zij voedsel hebben om te kunnen eten en dan is het beter om genetisch gemanipuleerd voedsel te eten dan te sterven van de honger of door slechte voeding waardoor ze minder kansen krijgen omdat zij voortdurend ondervoed zijn.

Dan zijn er ook mensen die een hoog bewustzijnsniveau hebben, zoals de top tien procent van de spirituele mensen. En nogmaals, de invloed op jullie is minimaal, omdat jullie zoals jullie weten en wij verteld hebben, niet worden gedefinieerd door je genen. Jullie lichaam wordt beïnvloed door jullie genen, maar je spirituele groei niet wanneer je boven het achtenveertigste bewustzijnsniveau uitkomt. Wanneer je boven het achtenveertigste bewustzijnsniveau komt begin je zelfs de invloed van je fysieke lichaam te transcenderen, en als je de cursus in zelfmeesterschap doet en bij het zesennegentigste niveau aankomt, beïnvloedt je fysieke lichaam steeds minder je spirituele groei. Je lichaam houdt je spirituele groei niet tegen en nogmaals, je kunt naar het leven kijken, je kunt naar mensen kijken, en je kunt zien dat je bepaalde ziekten bij je draagt of bepaalde neigingen hebt, en je kunt zeggen, zoals de mensen zeggen: “O, dat zijn mijn genen.” Maar zoals we hebben gezegd, is het fysieke lichaam een product van je drie hogere lichamen, dus bestaat een ziekte niet alleen in je genen. Het zit ook in je drie hogere lichamen. Je kunt dus geboren zijn in een familie die een lange geschiedenis heeft qua ziekten die generatie na generatie terugkomen, maar jij hebt die ziekte niet omdat jij bij die familie werd geboren. Je bent bij die familie geboren omdat het bewustzijn van die ziekte al in je drie hogere lichamen aanwezig was. Daarom werd je aangetrokken tot die situatie, in de meeste gevallen, omdat jij jezelf wilde dwingen om dat bewustzijn onder ogen te zien en los te laten.

Je zou dus kunnen zeggen dat de reden dat we jullie niet veel leringen over genetisch gemanipuleerd voedsel hebben gegeven, is dat wij dit niet als een belangrijke hindernis beschouwen waar jullie oproepen voor moeten doen. Vanzelfsprekend zullen er op dat gebied veranderingen komen. Vanzelfsprekend zal er een moment komen waarop je voedsel niet genetisch hoeft te modificeren, omdat het bewustzijn hoger is geworden, de genen van zowel plantensoorten als van het menselijke lichaam zullen veranderen. De echte manier om de genen te veranderen, is je bewustzijn veranderen, en dit gebeurt naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen. Maar als tussenstap oordelen wij dat het nodig was om de kennis en technologie uit te brengen om fysiek genen te modificeren, omdat het op de korte termijn eerder een positiever dan een negatiever effect kan hebben op de overlevingskansen van de mensen in arme landen. Dus het positieve heeft de overhand en daarom hebben we die technologie uitgebracht. In de Gouden Eeuw zal er duidelijk een moment komen waarop het niet nodig zal zijn om genen fysiek te modificeren, maar daarvoor moet het bewustzijn substantieel verhoogd worden en het zal nog decennia in beslag nemen voordat het zover is.