Vraag over slaappillen

Vraag: Deze vraag gaat over Propofol. Propofol wordt legaal gebruikt voor medische doeleinden en mensen gebruiken dit middel vanwege het sterke, slaapverwekkende anastatische effect. Er zijn mensen die bang zijn dat Profpfol verslavend werkt. Hoe beïnvloedt Propofol onze vier lagere lichamen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Als studenten van geascendeerde meesters zul je in het algemeen dat soort medicijnen willen vermijden die er niet alleen op gericht zijn om je in slaap te laten vallen, maar die ook je geest ondermijnen. Ik zeg niet dat er geen gevallen zijn waarin het in sommige gevallen een tijdlang een geschikte medicatie is geweest. Maar als student van geascendeerde meesters moet je hier voorzichtig mee omgaan, omdat je hulpmiddelen hebt om hier mee om te gaan: De bescherming van Aartsengel Michaël; je los laten snijden door Astrea; de violette vlam gebruiken om te verteren wat al in je energieveld zit. Dit alles zal vaak in staat zijn om te voorkomen dat je die medicijnen neemt. Het is duidelijk dat alles wat je fysieke lichaam in slaap brengt of je fysieke lichaam in een rustiger staat brengt, ook een soortgelijk effect heeft op je drie hogere lichamen – dit verdooft ze, het maakt ze minder alert en minder bewust en dat kan leiden tot een vorm van verslaving. Het is veel beter om de hulpmiddelen te benutten die we jullie hebben gegeven, niet alleen voor bescherming en het oproepen van energie, maar ook om te kijken naar de symptomen die je hebt. Waarom ben je bijvoorbeeld niet in staat om te slapen? Waarom is het zelf dat jou aanstuurt, niet in staat is om in slaap te vallen? En werk daar dan aan. Ik besef dat dit geen mensen helpt die geen studenten van geascendeerde meesters zijn, maar nogmaals, we kunnen geen leringen voor iedereen geven.