Komt er nog iets na het Godbewustzijn?

Vraag: Komt er nog iets na het Godbewustzijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Nederland:

Nee, omdat het Godbewustzijn alomtegenwoordig is. Dus hoe kan er dan een voorkant en een achterkant zijn. Dit concept is gelokaliseerd en is van betekenis in het tijdruimtegewricht. Maar wanneer je het Godbewustzijn bereikt, heet het geen betekenis meer. Vanuit een bepaalde invalshoek zou je kunnen zeggen dat er een Schepper is die jouw schepping heeft gemaakt. En is er een hoger bewustzijnsniveau dan die Schepper? En ja, zoals we een aantal jaren gelden hebben gezegd, was er een staat van Al-zijn die zo verschilt van jullie wereld van vorm, dat wij er niet eens betekenisvolle woorden voor hebben. je zou het zo kunnen uitleggen: er is groei, er is zelfs bepaalde groei op het niveau van het Schepperbewustzijn, omdat de Schepper groeit door te scheppen. Het is belangrijk dat je niet denkt in termen van concepten over ruimte, zoals jullie hebben.

We zouden kunnen zeggen dat alles wat we jullie tot dusver hebben verteld over de Schepper en het Schepperbewustzijn – en we hebben jullie daarover relatief weinig verteld – en de reden daarvoor is dat wanneer je het Schepperbewustzijn krijgt, jij oploopt tegen de beperking van woorden. Er zijn geen woorden die je op een planeet als de aarde kunt gebruiken om het Schepper bewustzijn echt te beschrijven. En aan bijna alle woorden die we de mensen geven, kun je zien dat die door veel religies in het verleden verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd en misbruikt. De beste manier om het Schepper bewustzijn te bevatten, is dat je een ervaring van het Schepper bewustzijn krijgt. En daar kan het spirituele pad je naartoe leiden.