Het concept eenzijn en het dualiteitsbewustzijn

Vraag: Waarom wordt er zoveel gesproken over gevallen wezens? Zijn we niet allemaal één? Waarom zouden we mensen moeten indelen en ons richten op de slechteriken, de kleine machtselite als we allemaal één zijn en een deel van God zijn? Zij moeten dus ons zijn, een deel van ons, en wij zijn niet anders dan zij. Als wij ons tenminste richten op eenzijn en niet op dualiteit. Alles is God als er niets buiten God is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Nederland:

Veel mensen in de new agebeweging hebben dit soort ideeën. En als je het vanuit een globaal standpunt bekijkt, ja dan is alles één. Maar als je toegeeft dat vrije wil bestaat, dan zie je dat van zichzelf bewuste wezens met vrije wil het potentieel hebben om naar het dualiteitsbewustzijn te gaan of het bewustzijn van gescheidenheid. En wanneer je in die bewustzijnsstaat komt, kun je niet accepteren dat je één bent of het ervaren. Tegen mensen zeggen: “O, we zijn allemaal één en je hoeft je alleen maar één te voelen.”, helpt mensen in die bewustzijnsstaat helemaal niet.

Een ander ding is natuurlijk dat de gevallen wezens niet hetzelfde zijn als alle anderen op de planeet. Daarom hebben wij vele malen geprobeerd om dat te beschrijven, ook op deze conferentie. Zij zijn anders, omdat zij hun vrije wil hebben gebruikt om in een bewustzijnsstaat te komen waarin zij zichzelf, zoals de Grote Goddelijke Leider gisteren heeft gezegd, fundamenteel anders dan andere mensen beschouwen.

De Grote Goddelijke Leider heeft niet gezegd dat zij dat zijn, maar dat zij zichzelf zo zien. En de reden dat wij deze leringen geven over de gevallen wezens is dat zij een enorme invloed op de aarde hebben. En door hun wereldbeeld, dat zij in een andere categorie vallen en beter zijn dan andere mensen en dat zij het recht hebben om de vrije wil van andere mensen te schenden, hebben ze enorme verdeeldheid op aarde geschapen, zij hebben lagen van verdeeldheid tussen de mensen geschapen. Maar wat zij meer dan iets anders hebben geprobeerd, is de mensen te scheiden van hun IK BEN Aanwezigheid, hun hogere zelf en het geascendeerde rijk. En eerlijk gezegd kun jij niet jezelf bevrijden van deze invloed die jullie verdeelt, tenzij jij je realiseert dat het in de eerste plaats bestaat. Je beseft waar het vandaan is gekomen, wat het bewustzijn is dat hierachter zit.

Er zij heel veel new age mensen die een idee oppikken dat vanuit een bepaald standpunt juist is. Maar zij erkennen niet dat zij niet op het punt zijn waarop zij echt volledig het concept eenzijn kunnen accepteren en implementeren. Omdat zij veel overtuigen hebben die verdeeldheid in zich hebben, en energiepatronen en momentums uit vorige levens en gescheiden zelven in hun vier lagere lichamen. Zij kunnen het romantische beeld hebben dat alles één is en dat jij je alleen maar op dat eenzijn hoeft te richten. Maar eigenlijk maken ze weer een gescheiden zelf. Bij sommige mensen kan dit gescheiden zelf heel sterk worden, omdat het vele levens geleden werd geschapen, in een andere situatie, en dan kan het een paar andere zelven wegdrukken of onderdrukken. En dan zie bij sommige spirituele bewegingen mensen rondlopen die heel beheerst zijn en heel erg zacht spreken, die zich op een beheerste manier bewegen en altijd in harmonie lijken te zijn, en cool, kalm en rustig, Dit is iets wat je bij veel spirituele bewegingen ziet, waarbij de mensen zich een bepaald air aanwennen. Maar je ziet dat veel van die mensen een soort burn-out krijgen als ze dit een tijdlang hebben gedaan.

En in een eerdere dispensatie van geascendeerde meesters waren bijvoorbeeld veel mensen die een wereldlijk zelf hadden dat zei dat ze het pad op deze manier moesten bewandelen, zij moesten van alles doen en stopten met veel dingen. En het leverde stress op om dat vol te houden. Toen de goeroe dus ziek werd en er niet meer was, verloren een paar mensen de controle en begonnen ineens van alles te doen, waarvan ze het gevoel hadden dat het niet mocht omdat zij verondersteld werden goede chela’s te zijn. En ze kregen een heel hedonistische levensstijl door alle dingen te doen die ze hadden opgeofferd naar hun idee. Je ziet ook mensen die deze laag een heel leven vol konden houden. Maar het resultaat was dat zich niet groeiden. Omdat zij geen elementen in hun onderbewuste geest, hun vier lagere lichamen, oplosten.

Vanuit een bepaald gevoel kun je zeggen: “Ja, we zijn allemaal één.” En we hebben gezegd dat er mensen op de planeet zijn die zich niet op de gevallen wezens hoeven te concentreren; zij hoeven zichzelf alleen maar op zichzelf te richten en hun eigen groei. Maar er zijn heel veel mensen, veel meer mensen, die er baat bij kunnen hebben als ze zich realiseren dat er iets bestaat wat gevallen wezens wordt genoemd, en dat die de opzettelijk intentie hebben om verdeeldheid te scheppen. En pas wanneer je die intentie begrijpt en ziet hoe zij verdeeldheid proberen te scheppen, kun jij je van die vele lagen illusies bevrijden die zij hebben gewekt. Er is, om de woorden te gebruiken die ik tweeduizend jaar geleden heb gebruikt, een prins van deze wereld die je op deze wereld probeert te houden met alle middelen die hij maar kan bedenken. En eerlijk gezegd, kan elke idee worden benut om je op deze wereld te houden, inclusief het idee dat wij allemaal één zijn. Je kunt het zien als je naar de wereld kijkt, en alle conflicten die er op de wereld zijn, en naar de mensen met hun fanatische denkwijze, en dat jullie op dieper niveau allemaal één zijn, maar zeker niet op het oppervlakkige niveau hier op aarde. Als jullie allemaal één zijn, waarom is er dan zoveel verdeeldheid en zijn er zoveel conflicten? En wat er dus vaak gebeurt, is dat mensen die dit ‘wij zijn allemaal één’ geloven, zich isoleren van de rest van de wereld. Zij leven in een soort beschermde omgeving, waarin ze nooit worden uitgedaagd. Zij praten niet met mensen die een fanatische denkwijze hebben, omdat zij als ze dat zouden doen, zich zouden realiseren dat we misschien wel één zijn, maar dat wij ons zeker niet als één ervaren. En waarom niet? Omdat al die factoren die ons verdelen zijn geschapen door de gevallen wezens. Hoe overwin je verdeeldheid, als jij je niet bewust bent van wie het probleem heeft veroorzaakt? Hoe kun je longontsteking genezen als je niet weet dat bepaalde bacteriën je longen infecteren? Kennis is macht. Onwetendheid is geen zegen, hoewel sommige mensen dat wel denken.