De evolutie van levensstromen en het communisme

Vraag: In een van de dictaten van de geascendeerde meesters werd gezegd dat als een menselijk wezen de gevallen wezens wil volgen, hij/ zij ze ook na hun incarnatie volgen. Ik begrijp dat dit de reden is dat veel levensstromen niet beschikbaar zijn om fysiek op aarde te incarneren. Ik wil daarom deze vraag stellen over de levensstromen die nu zijn geïncarneerd en degenen die zullen worden geboren in een fysiek lichaam op onze planeet, hebben zij zich al meer ontwikkeld en zijn ze klaar om verantwoordelijkheid voor hun leven en landen te dragen in plaats van de gevallen wezens te volgen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat een levensstroom die zijn macht heeft misbruikt in de regeringsperiode van Stalin incarneert en heel erg graag wil bewijzen dat het communisme alleen maar vrede en geluk heeft gebracht?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Kazachstan:

Het is niet helemaal juist om te zeggen dat een levensstroom, als hij besluit om de gevallen wezens te volgen, niet kan incarneren in het volgende leven. Dat is een persoonlijke kwestie die wordt besloten door de Karmische Raad. Het is dus mogelijk dat mensen die bijvoorbeeld tijdens de regering van Stalin of Hitler tegenwoordig zijn geïncarneerd. Sommigen van hen hebben natuurlijk nog een soortgelijke bewustzijnsstaat, ze zijn niet gegroeid tussen incarnaties in en proberen daarom op bepaalde manieren het vorige te bewijzen.

Er zijn voorbeelden van levensstromen die hun geloof in het communisme niet hebben opgegeven en het opnieuw proberen tot stand te brengen of proberen te zeggen dat het goed was. Er zijn ook levensstromen die proberen te bewijzen dat er niets fout is gegaan in het verleden en dat Stalin niet zo’n slecht persoon was, maar goede invloed op de geschiedenis van Rusland heeft uitgeoefend. Er zijn natuurlijk ook levensstromen die denken dat het opheffen van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke ramp was uit de vorige eeuw, zoals Vladimir Poetin heeft gezegd. Dit is een voorbeeld van iemand die in zijn vorige leven is geïncarneerd in een communistische context en is gereïncarneerd met die overtuiging om het rijk opnieuw leven in te blazen. Er zijn ook levensstromen die nu in China zijn geïncarneerd waar het communisme in ieder geval officieel de doctrine is. Er zijn ook voorbeelden van mensen die belast waren met de executie van de Joden tijdens het nazi-régime, die nu in Israël zijn geïncarneerd, zoals we hebben verteld. Eerlijk gezegd doen een aantal van hen nu met de Palestijnen wat ze de Joden in hun vorig leven hebben aangedaan, alleen dit keer zijn ze geïncarneerd als Jood.

Het is dus ingewikkelde hoe levensstromen een andere kans krijgen. Daarom kunnen we niet in het algemeen zeggen dat alle levensstromen die incarneren een hoger niveau hebben en eraan toe zijn om verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen. Wat we wel kunnen zeggen, is dat er tegenwoordig meer levensstromen incarneren met een hoger niveau dan in vorige eeuwen. Dit betekent niet dat iedereen die incarneert een hoger niveau heeft.