De correlatie tussen leringen van geascendeerde meesters en de leringen van Freud, Jung en andere psychologen

Vraag: Bestaat er correlatie tussen de zelven die wij bestuderen en de psychische structuur van het model van Sigmund Freud over id, ego en superego?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Estland:

Welnu mijn geliefde, we hebben al meerdere keren gezegd dat zelfs de leringen die wij geven, niet de hele waarheid kunnen bevatten wanneer die in woorden worden uitgedrukt over elk onderwerp, omdat het moeilijk is om ideeën uit het geascendeerde rijk te vertalen naar woorden. Hetzelfde geldt voor omstandigheden in het fysieke rijk, de materiële wereld. Het is altijd moeilijk om dit in woorden te vertalen, vooral bij een onderwerp als de psyche. Daarom zijn er veel verschillende modellen voor de psyche die kloppen en je kunt zeker correlaties vinden tussen leringen van geascendeerde meesters en de leringen van Freud, Jung en andere psychologen.

Nieuwere vormen van psychologie zitten meer op één lijn met leringen van geascendeerde meesters, maar dit moet worden verklaard door iemand die ervaring op dat terrein heeft en die erin is getraind, die het terrein heeft bestudeerd en opstaat voor de leringen van geascendeerde meesters. Die persoon moet de vocabulaire kennen die wordt gebruikt, de concepten die worden gebruikt op dat terrein, om correlaties te vinden. Natuurlijk zou onze boodschapper dit kunnen doen door de psychologie van Freud te bestuderen, maar dit heeft voor ons geen prioriteit en wij willen niet dat hij dat doet. Dus nogmaals, als er studenten van geascendeerde meesters zijn die ervaring hebben met deze vorm van psychologie of een andere vorm van psychologie, zouden ze vanzelfsprekend de leringen kunnen bestuderen en correlaties aan kunnen geven. Afhankelijk van hun openheid, zouden ze zelfs rechtstreeks aanwijzingen van ons kunnen krijgen.