In de dualiteit gaan en positieve lessen in het collectieve causale lichaam

Vraag: Levert de ascensie door de Harde Leerschool uiteindelijk meer op voor de groei van het geheel dan alleen het pad van innerlijke leiding?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Kazachstan:

Als je met ascensie bedoelt dat iemand echt ascendeert en een geascendeerde meester wordt dan moet ik zeggen dat wat ik eerder heb gezegd, niet klopt en me op de woorden zelf richten. Strikt genomen kun je niet ascenderen door middel van de Harde Leerschool. Je kunt in bewustzijn stijgen door middel van de Harde Leerschool, maar je kunt niet op het honderdvierenveertigste niveau komen via de Harde Leerschool.

Het is kenmerkend dat je na het achtenveertigste niveau in ieder geval verder begint te gaan dan altijd iets op de Harde Leerschool leren. Maar in zekere zin kunnen we zeggen dat wat de mensen ook met hun vrije wil doen, hoe laag hun bewustzijn ook wordt, dit het effect heeft dat wezens ervaringen in hun causale lichaam opslaan. Je kunt zeggen dat je door naar de dualiteit te gaan een bepaald aspect van de vrije wil onderzoekt dat je natuurlijk niet kunt onderzoeken als je niet in de dualiteit bent. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat elke ervaring van mensen iets aan het geheel toevoegen in die zin dat er in een individuele geest, maar ook in het collectieve bewustzijn, het bewustzijn bestaat dat iets niet werkt, wat de consequenties zijn.

Dit houdt verband met wat wij hebben gezegd dat “wij wat jullie op aarde doen, niet beoordelen zoals jullie jezelf of elkaar beoordelen.” Omdat wij het opnieuw bekijken, terwijl jullie aspecten van de vrije wil tonen en daardoor de ervaring krijgen, een directe ervaring van wat wel of niet werkt dat een deel wordt van niet alleen je eigen causale lichaam, maar ook van wat we het collectieve causale lichaam zouden kunnen noemen van een bepaalde groep levensstromen, wat zij hebben ervaren en wat voor positieve lessen er in hun causale lichaam zitten en in het collectieve causale lichaam als gevolg hiervan.

Wanneer een aantal mensen een bepaalde ervaring op een planeet als de aarde meemaken, transformeert hun causale lichaam dit in een positieve ervaring en dat betekent dat andere levensstromen hier gebruik van kunnen maken, zodat zij niet dezelfde ervaring hoeven mee te maken. Dit is ook een deel van waarom je kunt zien dat een planeet kan ascenderen of naar hogere bewustzijnsniveaus stijgen. Het collectieve bewustzijn kan worden verhoogd omdat een cruciaal aantal mensen ontdekt dat zij geen oorlog meer willen en dan kan het collectieve bewustzijn veranderen, zodat zelfs degenen die niet heel veel oorlogen hebben meegemaakt, kunnen beseffen dat zij ook geen oorlog willen en dat kan een verschuiving teweegbrengen.